Adatvédelmi nyilvántartás

Gyöngyösi Rendőrkapitányság

3200 Gyöngyös, Róbert Károly út 21/1.
Gál Dóra
r. alezredes
gald@heves.police.hu
+36(36)522-111/1520 BM: (31)15-20

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 10030-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 10030-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 10030-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 10030-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 10030-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 10030-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 10030-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 10030-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 10030-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 10030-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 10030-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 10030-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 10030-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 10030-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 10030-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 10030-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 10030-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 10030-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 10030-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 10030-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 10030-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 10030-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 10030-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 10030-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 10030-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 10030-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 10030-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 10030-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 10030-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 10030-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 10030-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 10030-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 10030-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 10030-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 10030-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 10030-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 10030-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 10030-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 10030-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Gyöngyöspata 10030-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Gyöngyösoroszi 10030-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Pálosvörösmart 10030-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Visonta 10030-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szűcsi 10030-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Halmajugra 10030-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Adács 10030-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Domoszló 10030-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Visznek 10030-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Gyöngyös 24 10030-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Gyöngyös 25 10030-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Gyöngyös 11 10030-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nagyfüged 10030-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Abasár 10030-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Halmajugra 10030-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Karácsond 10030-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 10030-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 10030-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 10030-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 10030-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 10030-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 10030-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 10030-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 10030-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 10030-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 10030-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 10030-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 10030-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 10030-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 10030-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 10030-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 10030-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 10030-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 10030-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 10030-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 10030-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 10030-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 10030-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 10030-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 10030-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 10030-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 10030-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 10030-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 10030-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 10030-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti őrizet 10030-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 10030-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 10030-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 10030-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 10030-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 10030-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 10030-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 10030-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 10030-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 10030-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 10030-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 10030-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 10030-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 10030-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 10030-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 10030-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 10030-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 10030-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 10030-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 10030-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 10030-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 10030-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 10030-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 10030-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 10030-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 10030-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 10030-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 10030-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 10030-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 10030-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 10030-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 10030-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 10030-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 10030-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 10030-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 10030-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes