Adatvédelmi nyilvántartás

I. kerületi Rendőrkapitányság

Budapest, I. ker. Pauler utca 13.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01010/156/1/2019.AV 2019-02-12 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 01010-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01010-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01010-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01010-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 01010-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01010-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01010-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01010-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01010-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01010-156/3/2019. AV 2019-09-05 Összes
Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01010-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01010-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01010-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01010-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01010-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01010-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01010-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01010-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01010-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01010-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01010-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Bűnjelkezelés 01010-156/49/2018 AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01010-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01010-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01010-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01010-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01010-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01010-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01010-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01010-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 01010-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01010-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01010-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01010-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01010-156/1/2018 AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01010-156/2/2018 AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01010-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01010-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01010-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 01010-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 01010-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01010-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01010-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 01010-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01010-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01010-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 01010-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01010-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 01010-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 01010-156/2/2019. AV 2019-09-05 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01010-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01010-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01010-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 01010-156/23/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01010-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01010-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01010-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01010-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01010-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01010-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01010-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01010-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01010-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01010-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01010-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes