Alosztályvezető - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

2021. 12. 03., p - 11:25

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság    

Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Osztály, Gépjármű Üzemeltetési Alosztály állományába keres

határozatlan időre, munkavállaló jogviszonyban

alosztályvezető munkakört betölteni kívánó jelentkezőket.

Munkahely megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Osztály, Gépjármű Üzemeltetési Alosztály 

Munkahely címe: 5000 Szolnok, Baross utca 39.

Munkavégzés helye: 5000 Szolnok, Álmos út 1. (MRFK Gépjármű Telephely)

Betöltendő beosztás: ügyviteli alkalmazott (alosztályvezető)

Munkaidőrend: hivatali (hétfőtől csütörtökig 07:30 órától 16:00 óráig, pénteken 07:30 órától 13:30 óráig) 

Az állásra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szerinti foglalkoztatásukat vállalók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelményekkel.

Bérezés: az Mt. 45. § (1) bekezdése alapján.                                                     

A betöltendő munkakörben ellátandó főbb feladatok:

 • A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezeti az irányítása alá tartozó szervezeti egységet, ellenőrzi annak működését és szakmai tevékenységét.
 • Az alosztály által végrehajtott szolgálati feladatok irányítása, folyamatos elemzése. 
 • A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművekkel kapcsolatos feladatok koordinálása.
 • A szakterületre vonatkozó adatszolgáltatási feladatok teljesítése, a szolgálat során keletkezett iratok, jelentések revíziója, értékelése.

 A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 

 • középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány;
 • alkalmassági követelmények megfelelő szintű teljesítése; 
 • büntetlen előélet (három hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány);
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;
 • jó kommunikációs készség, precíz, pontos és fegyelmezett munkavégzés;
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megléte.

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai felsőfokú szakképesítés vagy főiskolai oklevél;
 • betölteni kívánt beosztásban szerzett legalább szakmai tapasztalat;
 • Robotzsaru NEO program ismerete;
 • gépjárművezetői gyakorlat.

 

Benyújtandó dokumentumok:

A jelentkező 

 • részletes szakmai önéletrajza, mely tartalmazza elérhetőségeit is, valamint szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolata, 
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, továbbá 
 • hozzájárulási nyilatkozatát, hogy engedélyezi személyes adatainak kezelését a felvételi eljárással összefüggésben.

Az álláshirdetésre jelentkezéshez szükséges iratok, igazolások benyújtási határideje: 2021. december 15. A munkakör legkorábban 2022. január 01. napi hatállyal – 3 hónap próbaidő előírásával – tölthető be. A kinevezés határozatlan időre szól.  

Amennyiben 2022. január 01-jei hatállyal nem kerül betöltésre az üres munkakör - a jelentkezéshez szükséges iratok, igazolások folyamatos benyújtása mellett – február 28-ig - vagy a munkakör betöltéséig - érvényben marad az álláshirdetés.

A beosztásra és munkakörre vonatkozó bővebb felvilágosítást dr. Téglás Zoltán c. r. ezredes osztályvezető ad – hivatali munkaidőben – a 20/389-2727-as mobil telefonszámon.

Jelentkezés benyújtása:  

 • Elektronikus úton a „ügyviteli alkalmazott alosztályvezető” és a jelentkező elérhetőségének feltüntetésével a humszolg.jaszmrfk@jasz.police.hu e-mail címre kérjük megküldeni;
 • Postai úton a jelentkezést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének (Dr. Rádi Norbert r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány) címezve az alábbi címre kérjük beadni: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság (5000 Szolnok, Baross utca 39.). 

Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül kerülnek elutasításra.

Tájékoztatjuk továbbá a jelentkezőket, hogy visszajelzést csak azoknak a jelentkezőknek küldünk, akiket személyes elbeszélgetésre hívunk be.