Balesethelyszínelő - Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság

2020. 05. 06., sze - 10:11

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Vezetője

állást hirdet az alábbi hivatásos beosztás betöltésére:

Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztály állományába Balesethelyszínelő

A 2015 évi XLII. törvény alapján azon hivatásos állományúak jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a szolgálati  beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelményekkel.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű hivatásos szolgálat.

 

Beosztás és szolgálatteljesítés helye:   Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

                                                                Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság

                                                                Kunszentmiklós, Damjanich u. 48.

Betöltendő beosztás megnevezése és besorolás:

helyszínelő, tiszthelyettesi besorolási osztály, D besorolási kategória

 

Elérhető rendfokozat:                          főtörzsőrmester-főtörzszászlós 

Hivatásos pótlék:                                  100%

Munkaidőrend:                                     kombinált (I. számú váltásos –vezényléses)

Ruhanorma:                                          egyen 

 

Illetmény és egyéb juttatás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) alapján történik.

Beosztással járó feladatok:

A rendőrkapitányság illetékességi területén történt közlekedési balesetek helyszínén a szükséges intézkedések lefolytatása, a hatályos jogszabályoknak, utasításoknak és intézkedéseknek megfelelően.

A szabálysértési-, közigazgatási- és büntetőeljárást igénylő balesetek ügyiratainak előkészítése, nyomozás elvégzése.

A jogszabályokban, országos/területi rendőri szerv vezetője által kiadott belső normákban - szolgálati elöljáróinak egyedi rendelkezéseiben meghatározott - rendszeres, vagy eseti hivatali munkarenden túli elfoglaltsággal járó szolgálati formákat (készenlét, forrónyom, ügyeleti szolgálat, razzia, akció stb. ) ellát.

 

A beosztás betöltésének feltételei:

 • Rendészeti Szakközépiskolai- és Balesethelyszínelő- és vizsgáló Szaktanfolyami végzettség
 • Hszt-ben meghatározott rendfokozat megléte
 • Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság
 • Kifogástalan életvitel

A kinevezés feltétele a fizetési fokozatba beszámítható szolgálati idő szempontjából:

 • legalább 9 év szolgálati idő.
 • minimum 5 éves közlekedésrendészeti szakterületen – balesethelyszínelő, vizsgálói beosztásban - szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Előnyt jelent:

 • vállalja, hogy a Rendőrkapitányság illetékességi területére költözik. 

 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

 • a jelentkező részletes szakmai és általános önéletrajzát;
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy fegyelmi és büntetőeljárás nem folyik ellene, hatálya alatt nem áll,
 • nyilatkozatot arról, hogy személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.

 

A jelentkezés benyújtható:

személyesen:               Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 48.

postai úton:                 Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Vezetőjének címezve

(6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 48.)

elektronikusan:           kunszentmiklosrk@bacs.police.hu

 

A beosztás betöltésének várható legkorábbi időpontja: várhatóan 2020. július 01.

 

Bővebb tájékoztatás Bezerédi Imre r. őrnagy rendészeti osztályvezető Úrtól a 03-33/65-21-es BM számon, E-mail: bezeredii@bacs.police.hu

A személyes elbeszélgetésen megjelent jelentkezők a döntés eredményéről az általuk megadott telefonszámon kerülnek értesítésre.