Főügyintéző - Országos Rendőr-főkapitányság

2021. 12. 02., cs - 16:03

Az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalának vezetője álláslehetőséget hirdet

az ORFK Hivatal Elektronikus Ügyviteli és Adatvédelmi Főosztály Adatvédelmi Osztályán

FŐÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére, határozatlan időre, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • az adatvédelemmel összefüggő jogszabályok alapos ismerete, különös tekintettel az általános adatvédelmi rendeletre;
 • adatvédelmi jog alkalmazásával összefüggő munkakörben eltöltött legalább egy év gyakorlat;
 • a Rendőrség tevékenységét, feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és a vonatkozó belső normák ismerete;
 • munkaköri egészségi alkalmasság;
 • legalább felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office alkalmazások)

A munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák:

-      precíz, felelősségteljes munkavégzés;

-      szakmai elhivatottság, folyamatos tanulási képesség;

-      terhelhetőség;

-      megbízhatóság;

-      magas szintű együttműködési készség;

-      informatikai szaktudás;

-      önálló munkavégzés.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • jogi egyetemi végzettség;
 • felsőfokú informatikai végzettség;
 • adatvédelmi szakjogászi végzettség;
 • a Rendőrségnél vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó más rendvédelmi szervnél adatvédelmi tisztviselői vagy adatvédelmi megbízotti munkakör korábbi betöltése;
 • tárgyalóképes felsőfokú angol nyelvismeret;
 • a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer ismerete, alkalmazása.

A munkakör betöltésével járó feladatok:

Az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatal Elektronikus Ügyviteli és Adatvédelmi Főosztály Adatvédelmi Osztály személyes adatok védelmével és közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátása, így különösen:

 • az ORFK tevékenységével összefüggésben az adatvédelmi feladatok végrehajtásában közreműködés;
 • adatvédelemmel összefüggő jogértelmezések, jogi állásfoglalások kialakítása;
 • részvétel adatvédelmi tárgyú jogszabály-tervezetek koordinációjában, belső normák kidolgozásában és véleményezésében;
 • közreműködés adatvédelmi tevékenység elemzésében, értékelésében, valamint éves jelentések, szakterületet megújító koncepciók kialakításában;
 • az adatvédelmi és a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos oktatások, képzések, továbbképzések és vizsgáztatások szervezésében, lebonyolításában történő közreműködés;
 • a Rendőrség központi, területi és helyi szerveinek a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos tevékenységének szakmai irányításában, ellenőrzésében közreműködés;
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos, valamint a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerésével összefüggő döntések előkészítése;
 • a Rendőrség és az Országos Rendőr-főkapitányság adatvédelmi nyilvántartásának vezetése;
 • az érintett előzetes tájékoztatásához kapcsolódó érintetti tájékoztatók készítése;
 • hatásvizsgálatok lefolytatásában történő közreműködés.

Illetmény: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján.

A munkavégzés helye: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Munkarend: Hivatali (hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig, pénteken 07.30 órától 13.30 óráig).

 

A jelentkezés benyújtásának módja, helye, határideje:

A jelentkezést 2022. február 28-ig az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalvezetőjének címezve, az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalához lehet benyújtani.

Személyesen: 1139 Budapest XIII. kerület, Teve u. 4-6.

Postai úton: 1903 Budapest, Pf. 314/15.

E-mailben: adatvedelem@orfk.police.hu

A jelentkezéshez csatolni kell:

-      a részletes szakmai önéletrajzot;

-      a végzettséget igazoló okiratok másolatát;

-      nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező hozzájárul a felvételi anyaga tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban részt vevő személyek általi megismeréséhez.

Érintett előzetes tájékoztatása: az álláshirdetésre történő pályázás során megadott személyes adatok kezelésével összefüggésben a www.police.hu internetes oldalon, a „Rendőrség”, „Adatvédelem, adatkezelők” főcím alatt az „Országos Rendőr-főkapitányság” címen belül a „Humánigazgatás, képzés” alcím alatt található „Felvételi eljárás során keletkezett adatok” megnevezésű érintetti tájékoztató alapján tájékozódhat.

Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott jelentkezéseket a érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk.

További információk:

Bónácz Ibolya r. ezredes, főosztályvezető,

ORFK Hivatal Elektronikus Ügyviteli és Adatvédelmi Főosztály

BM telefonszám: (03-1) 30-522