Helikoptervezető - Készenléti Rendőrség

2020. 02. 17., h - 17:05

A Készenléti Rendőrség parancsnoka pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat állományába helikoptervezető munkakör betöltésére.

 

A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok:

A szükséges képzettség és gyakorlat megszerzését követően a repülőszakmai előmenetel rendszerének megfelelő helikoptervezetői feladatok ellátása, szolgálati repülések végrehajtása mellett légirendészeti és szükség esetén egyéb rendőri tevékenység ellátása az ország egész területén. Az előírt rendőri és repülőszakmai képzéseken való részvétel.

 

Bérezés: a szükséges képzettség és gyakorlat megszerzését követően a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései szerint. A szükséges elméleti és gyakorlati feltételek megszerzéséig a polgári pályázókkal a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony létesül, melynek bérezése megegyezés szerint alakul, a hivatásos szolgálati viszonyban álló pályázók eredeti beosztásuk szerinti illetményben részesülnek.

 

A pályázat feltétele: 

 • átlag feletti pontosság, precizitás, határozott fellépés és önálló munkavégzésre való képesség;
 • jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség;
 • felsőfokú műszaki végzettség (közlekedésmérnöki, logisztikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, gépészmérnöki, mérnök-informatikusi, mechatronikai mérnöki, gazdálkodási mérnöki, építészmérnöki, villamosmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezet mérnöki szakon szerzett egyetemi vagy MSc, illetve főiskolai vagy BSc oklevél);
 • egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság;
 • államilag elismert angol középfokú, komplex nyelvismeret;
 • életkor maximum 30 év;
 • büntetlen előélet, melyet három hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi igazolvánnyal kell igazolni;
 • a pályázó vállalja, hogy a beosztáshoz szükséges képzés elvégzését követő 10 évig a pályázott beosztást betölti.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • repülőszakmai végzettség, tapasztalat;
 • repülőhajózó állami vagy polgári szakszolgálati engedély;
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karon, Rendőrtiszti Főiskolán szerzett rendészeti végzettség vagy rendőrszervező (tiszt) szakképesítés megléte.  

 

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni.

A beosztás a szükséges képzettség megszerzését követően tölthető be.

A kinevezés határozatlan időre szól.

 

Munkavégzés helye: a Légirendészeti Szolgálat székhelye a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található, szolgálati feladatait országos illetékességgel látja el.

 

Munkaidőrend: vezényléses

 

Ruhanorma: polgári/repülőhajózó

 

Pályázati dokumentumok:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét; szakmai végzettségéről és nyelvismeretéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát; jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit; esetleges fegyelmi fenyítéseinek és büntetéseinek, valamint hasonló – esetlegesen – folyamatban lévő eljárásainak megjelölését; hozzájáruló nyilatkozatát a személyi anyagába, illetve a Készenléti Rendőrség orvosa által az egészségügyi dokumentációjába történő betekintéshez; személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve) és elérhetőségeit.

 

A pályázat benyújtható:

 • személyesen (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49., Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat II/B. épület 2. emelet);
 • postai úton a Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címezve (Készenléti Rendőrség, Humánigazgatási Szolgálat, 1903 Budapest, Pf. 314.),
 • e-mail-en a TerecskeiV@kr.police.hu elektronikus levelezési címre.

 

A beosztásra és munkakörre vonatkozó bővebb felvilágosítást Botta András r. ezredes, szolgálatvezető, illetve Kovács Róbert r. alezredes, szolgálatvezető-helyettes, főpilóta ad – hivatali időben – a 1/296-8563-as városi, vagy a BM 37-851 telefonszámokon.

 

A pályázót a szakmai vezetők a személyes meghallgatást követően írásban értesítik döntésükről. A beérkezett érvényes pályázatokat a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága igazgatója az általa kijelölt szakmai bizottság véleménye alapján bírálja el.  Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetője érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Az érvényes pályázatot benyújtó, előzetes vizsgálat alapján alkalmasnak minősíthető személyek többlépcsős egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esnek át a Repülőorvosi, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetben. Az egészségügyi szűréseken alkalmasnak minősített jelöltek – amennyiben a helikoptervezetői munkakör ellátásához szükséges repülőszakmai végzettséggel nem rendelkeznek – tanulmányi szerződés aláírását követően – beiskolázásra kerülnek a Debreceni Egyetem Műszaki Kar légijármű üzemeltető szakmérnök képzésére. A képzés, a pályázati és felvételi eljárást követően kezdhető meg. A képzés időtartama 3 félév.

 

A pályázatot nyert polgári személyek tanulmányaik idejére a Készenléti Rendőrség állományába kerülnek munkavállalói jogviszonyba. A pályázatot nyert hivatásos állományú személyek tanulmányaik idejére a Készenléti Rendőrség állományába átrendelésre kerülnek.

 

A Készenléti Rendőrség állományában jogszabályi előírás alapján kizárólag hivatásos szolgálati jogviszonyban állók tölthetnek be helikoptervezetői munkakört, ezért a légijármű üzemeltető szakmérnök végzettség megszerzését követően a polgári pályázók a velük kötendő tanulmányi szerződésben meghatározottak szerint vállalják, hogy rendőri végzettséget szereznek. A hivatásos állományba történő felvételre, egyben helikoptervezetői beosztás betöltésére a helikopter vezetésére jogosító állami szakszolgálati engedély megszerzését követően kerül sor.

 

A képzés költségeit a Készenléti Rendőrség tanulmányi szerződés megkötése mellett fedezi azzal, hogy a pályázatot elnyert személy a képzés költségeinek meghatározott feltételek mellett történő visszafizetésére köteles, ha jogviszonyát a képzést követő 10 éven belül megszünteti, vagy a légijármű üzemeltető végzettség megszerzését követően megszegi a tanulmányi szerződésben foglaltakat, és nem szerez rendőri végzettséget.