Pszichológus - Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

2021. 11. 22., h - 13:26

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló

2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján

rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba

az alábbi munkakör betöltésére vár jelentkezőket:

Pszichológus

 

Munkarend: vezényléses (hétfőtől-csütörtökig 7.30-tól 16.00-ig, pénteken 7.30-tól 13.30-ig)

Szolgálati hely: 6728 Szeged, Bajai út 14.

A jogviszony időtartama: határozott idejű rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony (előre láthatólag 2022. január 1-től 2023. december 31-ig)

Bérezés: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 288/R. §, 288/S. § és a 288/T. § - ai alapján, valamint a 12. melléklet szerint „E” munkaköri kategória, illetve a 644/2020. (XII.22.) Korm. rend., valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) szerint,

A munkakör betöltésének feltételei:

 • büntetlen előélet, melyet három hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni,
 • magyar állampolgárság
 •  
 • szakirányú egyetemi végzettség
 • szakpszichológusi szakképzettség vagy szakvizsga
 • felsőfokú szakirányú szakpszichológusi szakképzettség
 • felhasználói szintű MS Office (Word, Excel) ismeretek
 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelelés

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ szervezeti egységeinek rend és honvédelmi pszichológiai alapellátásának biztosítása
 • alkalmassági vizsgálatok végzése a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmassági vizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendeletben meghatározottak, valamint a 35/2020. (XII.23.) ORFK utasítás szerint
 • a szakterületét érintő adminisztrációs tevékenység végzése
 • a személyi állomány és a képzésben résztvevő állomány mentálhigiénés gondozásában
 • jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • szakirányú munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs képesség
 • csapatmunkában való együttműködési képesség
 • kiváló problémamegoldó képesség

 

Jelentkezés benyújtása:

 • postai úton: a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Humánigazgatási Osztály címére (1139 Budapest, Teve utca 4-6.) vagy
 • elektronikus úton: policekérjük

 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező részletes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, a szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit, valamint személyes adatait és elérhetőségeit, továbbá a hozzájárulási nyilatkozatát, hogy engedélyezi személyes adatainak kezelését a felvételi eljárással összefüggésben.

A jelentkezésnél kérjük feltüntetni a 29017-101/409/2021. Szü. hivatkozási számot.

Jelentkezési határidő: 2022. május 31.

A munkakörrel kapcsolatban további tájékoztatást Dr. Békésiné Sóti Orsolya r. alezredes, a Humánigazgatási Osztály osztályvezetője tud nyújtani a 06-30/360-7242-es vagy a BM: 33-461-es és a 06-1-443-5533-as telefonszámokon.

Az állásra a közzététel napjától lehet jelentkezni.

A munkakör az alkalmassági vizsgálatot követően tölthető be, 4 hónap próbaidő kikötésével.