Energiahatékonysági beruházás a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest, Fogarasi út 28-54.sz alatti szálló épületén

Létrehozás dátuma:
Feltöltő szerv:

A kedvezményezett neve: Budapesti Rendőr-főkapitányság
A projekt azonosítási száma: KEHOP 5.2.10-16-2016-0096

A projekt címe: „Energiahatékonysági beruházás a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest, Fogarasi út 28-54.sz alatti szálló épületén”

A (Fő) Kedvezményezett neve és címe: Budapesti Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve utca 4-6.sz.

A projekt befejezésének időpontja: 2018.07.15.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, vissza nem térítendő

205,677 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

 

1. Előzmény, meglévő állapot ismertetése:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: BRFK) a KEHOP-5.2.10 pályázati konstrukció keretében a 1148 Budapest, Fogarasi út 28-54. alatti szálló épületének energetikai fejlesztését tervezi. A tervezett korszerűsítések elsődleges célja az energiafelhasználás csökkentése valamint az épület állagának megóvása. A szóban forgó épület egyedül áll a saját tömbjében és a Fogarasi út, Pillangó utca, Mogyoródi út, Róna utca határolja. Az épület Földszint + 9 emelet magasságú. A földszinten jellemzően kiszolgáló funkciók vannak: porta, gondnok, gépészet, konditerem, az emeleteken pedig szolgálati lakások. Az épület a kor adottságainak megfelelően jellemzően előre gyártott panelelemekből, és kiegészítő szerkezetként a földszinten monolit vasbeton szerkezetekkel. A földszinten alumínium, az általános szinteken egyesített szárnyú fa nyílászárókkal. A meglévő panel szerkezetek energetikailag elavultak, a fa nyílászárók vetemedettek, légzárásuk minimális, helyenként beáznak.


Az épület általános adatai:

- a telek helye, helyrajzi száma: 1148 Budapest, Fogarasi út 28-54. Hrsz.: 31591/1

- beépítési százalék: 50 %

- építménymagasság: 18 m

- Meglévő beépített terület (meglévő nem változik): 1270,15 m2

 

2. Tervezett állapot:


Épületszerkezet hőszigetelése:

A homlokzaton részben 12 cm vtg. ROCKWOOL FRONTMAX E nem éghető, vakolható minőségű roskadásmentes nagy rétegelválási ellenállású szálas kőzetgyapot hőszigetelés, került betervezésre ragasztással, illetve hőhídmentes tárcsás műa. dübelezéssel rögzítve. A tűzvédelmi követelménnyel nem rendelkező, nedvességgel nem érintkező homlokzati helyeken 12 cm Austrotherm AT-H 80 égés-késleltetett, pihentetett, vakolható homlokzati EPS hőszigetelő lap került betervezésre ragasztással, illetve hőhídmentes tárcsás műa. dübelezéssel rögzítve. Erre a rendszerhez tartozó alapozó/ragasztó rétegbe ágyazott üvegszövet erősítő háló, majd homlokzati vékonyvakolat kerül a rétegrendek szerint. Homlokzat össz felülete: 4.702 m2 Hőtechnikai követelmények 7/2006.(V.24,) TNM rendelet 5. melléklete szerint: Homlokzati fal: Umin: 0,24 W/m2K

Lábazatokon, ahol terepszinthez kapcsolódik a homlokzat, a homlokzat mögötti rejtett pozícióban kis vízfelvételű, extrudált polisztirol hőszigetelés készüljön terepszint fölött 30 cm magasságig. A tűzvédelmi követelmények miatt minden esetben min. 1 cm vastag cement kérgezésű (üzemi) táblákat kell használni, hézag nélkül rakva, alsó élük mentén befogott, felső élük mentén kidőlés ellen mechanikai rögzítéssel. Ajánlott termék Roofmate LG-X.

Lapostető hőszigetelése: a meglévő rétegrendre a következő hőszigetelő és csapadékvíz elvezető réteg kerül. Földszinti toldaléképület feletti lapostető: 18 cm-es Austrotherm AT-N150 expandált polisztirolhab hőszigetelés és 1 rtg. leterheléssel rögzített lágyított PVC csapadékvíz elleni szigetelőlemez. Felülete: 362,7 m2. Zárófödém lapostető: Felülete: 1.431,3 m2

A felújítás során a vasbeton szerkezetek közé A1-es tűzvédelmi osztályú fújt technológiával kőzetgyapot hőszigetelés kerül. A hőszigetelés a teljes keresztmetszetet kitölti. Figyelembe véve az épület felújításának léptékét a meglévő vízszigetelésre új tető szigetelés elkészítését tervezzük. A felső burkolati réteg eltávolítása után a 2 réteg mechanikai rögzítésül modifikált bitumenes vastaglemez készül.


Zárófödém lépcsőházi lapostető:

Hőtechnikai követelmények 7/2006.(V.24,) TNM rendelet 5. melléklete szerint: Lapostető: Umin: 0,17 W/m2K. A lépcsőház is a termikus burok része, így ez is hőszigetelve lesz. A tetőn egyenes rétegrendi felépítéssel, PVC vízszigetelés készül. A tetőre 14 cm vastag (N150 szilárdsági osztályú) expandált polisztirol hab hőszigetelés kerül.


Homlokzati nyílászárók

A homlokzati nyílászárók részben műanyag, részben alumínium (földszinti elemek) szerkezetű, hőhídmentes ajtók és ablakok, melyek az eredetivel azonos síkban kerülnek elhelyezésre a részletrajzok szerint. A nagyméretű, osztatlan felületekkel rendelkező térelhatárolások jellemzően fix üvegezésűek, csak kisebb mezőkben van biztosítva nyíló szárny, természetes szellőzés, vagy füstelvezetés céljából. Utóbbiak rejtett motoros távnyitóval is fel lesznek szerelve. A festékréteg vastagsága 65 +/-15 µm legyen a látszó felületeken.

Üvegezés: 2 rétegű, alacsony emissziójú üvegezés készül. A földszinti alumínium nyílászáróknál a parapetekben általában savmart üvegezés készül, és minden esetben biztonsági fóliával van ellátva. Ajtók mennyisége: 52 db, összes felületük: 332 m2.


A projekt eredményei:

Az energetikai hatékonysági felújítási munkák eredményeként az épület éves energiafogyasztásának csökkenése, az üvegházhatású gázok tonna/CO2-ban mérhetően kevesebb lesz. A közüzemi szolgáltatás villamos energia és gázenergia éves költségének várható költsége, évi több millió forinttal csökken. A környezetvédelmi irányelveket különös fontosságúnak tartva a CO2 kibocsátás mind a négy épület felújításának köszönhetően jelentősen csökken.

Összességében az energetikai beruházás eredményeként 30-40 %-os energia megtakarítás prognosztizálható éves szinten a felújított épületek energia felhasználásában. 

Az energetikai beruházás rövid és hosszú távú eredménye, hogy a korszerű rendszerek és a megújuló energiaforrások alkalmazásával jelentősen csökken a rendőr-főkapitányság energiafelhasználása, és környezetterhelése, továbbá az épületben lakó dolgozók számára egészséges, tiszta környezetet biztosít.

 

esba

<< Vissza az előző oldalra