Adatvédelmi nyilvántartás

Mór Rendőrkapitányság

8060 Mór, Szt. István tér 8.
dr. Somogyi Anikó
r. százados
adatvedelem.fejermrfk@fejer.police.hu
+36(22)541-600/2370 BM: (22)23-70

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 07040-156/1/2018 AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 07040-156/7/2018 AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 07040-156/8/2018 AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 07040-156/9/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 07040-156/12/2018 AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 07040-156/13/2018 AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 07040-156/14/2018 AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 07040-156/15/2018 AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 07040-156/19/2018 AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 07040-156/7/2019 AV 2020-01-01 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe állandó belépési engedély igénylésével összefüggő adatok kezelése 07040-156/3/2019 AV 2019-08-06 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 07040-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 07040-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 07040-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 07040-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 07040-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 07040-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 07040-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 07040-156/59/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése 07040-156/1/2019. AV. 2019-01-02 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 07040-156/4/2019 AV 2019-08-06 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 07040-156/2/2020 AV 2020-03-09 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 07040-156/14/2020 AV 2020-09-29 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 07040-156/13/2020 AV 2020-09-29 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 07040-156/3/2021 AV 2021-02-10 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 07040-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 07040-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 07040-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 07040-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 07040-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 07040-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 07040-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 07040-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 07040-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 07040-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 07040-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 07040-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 07040-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 07040-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 07040-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07040-156/36-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07040-156/50-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 07040-156/3/2020 AV 2020-03-09 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 07040-156/26/2018.AV: 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 07040-156/27/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 07040-156/25/2018. AV. 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési jogsegély 07040-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 07040-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 07040-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 07040-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 07040-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 07040-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 07040-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 07040-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 07040-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 07040-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 07040-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 07040-156/8/2020 AV 2020-07-08 Összes
Értesítési terv 07040-156/1/2021 AV 2021-01-20 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 07040-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 07040-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 07040-156/64/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 07040-156/62/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 07040-156/61/2018. AV. 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 07040-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 07040-156/21/2018AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 07040-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 07040-156/24/2018.AV: 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 07040-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 07040-156/63/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 07040-156/56/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 07040-156/22/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 07040-156/9/2020 AV 2020-08-18 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07040-156/12/2020 AV 2020-10-12 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07040-156/11/2020 AV 2020-10-05 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 07040-156/10/2020 AV 2020-10-05 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 07040-156/5/2021 AV 2021-04-07 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 07040-156/4/2021 AV 2021-04-07 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
RZS Ruházati modul 07040-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 07040-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 07040-156/5/2019 AV 2019-08-06 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 07040-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 07040-156/2/2019. AV. 2019-01-02 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 07040-156/6/2019 AV 2019-08-06 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 07040-156/1/2020 AV 2020-01-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 07040-156/6/2020 AV 2020-03-17 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 07040-156/2/2021 AV 2021-03-04 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 07040-156/6/2021 AV 2021-08-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 07040-156/7/2021 AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 07040-156/5/2020 AV 2020-03-18 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 07040-156/4/2020 AV 2020-03-18 Összes