Adatvédelmi nyilvántartás

VIII. kerületi Rendőrkapitányság

1086 Budapest, Víg u. 36.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01080-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 01080-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01080-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01080-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01080-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01080-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01080-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01080-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01080-156/1/2020. AV 2020-01-23 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01080-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01080-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01080-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01080-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01080-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 01080-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01080-156/5/2020.AV 2020-03-24 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01080-156/9/2020.AV 2020-04-22 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01080-156/3/2021.AV 2021-03-16 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01080-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01080-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01080-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01080-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01080-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01080-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01080-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01080-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01080-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01080-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01080-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01080-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01080-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 01080-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01080-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01080-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 01080-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01080-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01080-156/3/2020.AV 2020-03-24 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01080-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01080-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01080-156/5/2021.AV 2021-03-30 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01080-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 01080-156/10/2019. AV 2019-10-18 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01080-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01080-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01080-156/6/2019. AV 2019-10-18 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01080-156/7/2019. AV 2019-10-18 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01080-156/8/2019. AV 2019-10-18 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 01080-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01080-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01080-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01080-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01080-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01080-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 01080-156/9/2019. AV 2019-10-18 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01080-156/10/2020.AV 2020-10-28 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01080-156/11/2020.AV 2020-10-28 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 01080-156/12/2020.AV 2020-10-28 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tanú útiköltség elszámolás 01080-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01080-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01080-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01080-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 01080-156/48/2018.AV. 2018-05-25 2019-10-21 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 01080-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01080-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 01080-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01080-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01080-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01080-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 01080-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01080-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01080-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 01080-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 01080-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01080-156/3/2019. AV 2019-09-03 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01080-156/1/2019. AV 2019-07-09 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 01080-156/6/2020.AV 2020-03-24 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01080-156/2/2021.AV 2021-03-16 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01080-156/8/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01080-156/8/2020.AV 2020-03-24 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Értesítési terv 01080-156/1/2021.AV 2021-03-16 Összes