Környezetvédő bűnmegelőző

Létrehozás dátuma:
Feltöltő szerv:
Zsaru Magazin

Tizenöt éve sikeresen dolgozik Vas megye környezeti jogsértéseinek megelőzéséért Némethné Zsigó Zita alezredes. Munkáját a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ idei bálján Környezetvédelemért díjjal ismerték el.

A bűnmegelőzés lehetőségeiről kérdeztük.

– Mi tartozik a környezeti jogsértés fogalmába?

– A büntető törvénykönyvben a környezet és természet elleni bűncselekmények fejezetében szereplő tényállások. Ilyen például a természetkárosítás, amit az követ el, aki védelem alatt álló területet átalakít vagy megváltoztat, illetve védett állatot, növényt károsít, elpusztít. A környezetkárosítás a környezet valamely elemének – föld, víz, levegő, élővilág vagy ezek összetevői – jelentős mértékű szennyezését, károsítását vagy más módon történő veszélyeztetését jelenti, például mérgező anyagokat engednek a talajba. A hulladékgazdálkodás rendjét sérti meg, aki nem engedélyezett helyen rakja le a hulladékot, vagy veszélyes hulladékot helyez ki. A szabálysértési törvény is megfogalmaz kisebb súlyú környezeti jogsértéseket.

– Milyen feladatai, kezdeményezései voltak?

– 2000-ben az országban elsőként a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságon hoztak létre környezetvédelmi referensi beosztást a bűnmegelőzési osztályon. A Szombathelyi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályán dolgoztam, amikor pályáztam erre a beosztásra. Elnyerése után először felmértem, milyen hatóságok, civil szervezetek foglalkoznak a megyében környezet- és természetvédelemmel, és felvettem velük a kapcsolatot. A környezetvédelmi felügyelőségtől kezdve a nemzeti park igazgatóságon át a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központig számos hatósággal és szervezettel kötött együttműködési megállapodást a főkapitányság. Ennek keretében szakértelmükkel, technikai eszközeikkel segítik a munkánkat. A megelőzés érdekében rendszeresen közös szolgálatokat szervezünk.

– Kell képezni az állományt ebben a témakörben?

– Feltétlenül. Fontos, hogy tisztában legyünk a megyében előforduló környezeti jogsértésekkel, erről és a jogszabályváltozásokról az együttműködő hatóságok bevonásával rendszeresen oktatást szervezünk nekik. A közös szolgálatoknak köszönhetően gyorsabban reagálnak a kollégák az ilyen esetekre.

– A civileket hogyan tudják megszólítani?

– Az iskolákban környezeti megelőzési órákat tartunk, különböző környezetvédelmi témájú rendezvényeken, programokon veszünk részt. Készítettünk tájékoztatókat, környezetvédelmi totót, tesztet a környezetvédelmi bűncselekményekről, szabályokról. Fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mivel követ el jogsértést. Azt már sokan tudják, hogy a hóvirágot tilos leszedni, de vannak, akik nem gondolnak bele, hogy a nemzeti parkban nincs helye önkényesen kialakított biciklipályának. Mindig azt tanácsoljuk: védett természeti területre való kirándulás előtt tájékozódjanak a szabályokról, így elkerülhető a helyszíni bírság vagy a büntetőeljárás.

– Mennyire probléma az illegális szemétlerakás?

– Sokat javult a helyzet az elmúlt években, de még mindig vannak, akik figyelmen kívül hagyják, hogy csak a kijelölt helyre rakható le hulladék. Igyekszünk felvilágosító kiadványokkal tájékoztatni a polgárokat, milyen lehetőségek vannak az illegális szemétlerakás helyett.        

FERENTZI TÜNDE

FOTÓ: SEBESTYÉN JENŐ

<< Vissza az előző oldalra