Szer-mentes Palócország

Létrehozás dátuma:
Feltöltő szerv:
Zsaru Magazin

Átfogó drogmegelőzési programot hirdetett partnereivel a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság (NMRFK), hogy az ifjak jó palócok maradhassanak.

Március 15-étől és június 26-áig, a kábítószer-ellenes küzdelem világnapjáig tárgyalnak a problémáról kötetlenül, újszerű formában zsaruk, diákok, szociális segítők és pedagógusok.

Átfogó drogmegelőzési programot hirdetett partnereivel a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság (NMRFK), hogy az ifjak jó palócok maradhassanak. Március 15-étől és június 26-áig, a kábítószer-ellenes küzdelem világnapjáig tárgyalnak a problémáról kötetlenül, újszerű formában zsaruk, diákok, szociális segítők és pedagógusok.

Az Új Palócország Egyesület tagjai a szervezésért az NMRFK bűnmegelőzési alosztályának munkatársaihoz fordultak, akik a háromlépcsős program lebonyolításához profi szakembert hívtak. Molnár Kata, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense ideális választás volt: több évtizede tanárként rendőrök közt dolgozik, tehát egyaránt ért pedagógus- és zsarunyelven. A szakemberek ezreit okító tanerő az általa Magyarországon sikerre vitt formába szervezte a drogprevenciót: frontális előadások helyett az interakcióra, kerekasztal-beszélgetésre, közös ötletelésre alapozó rendszer már számtalanszor bizonyított. A Police Café névre keresztelt, a közösségi rendészet kérdéseit taglaló turnésorozat sikeres volt Bács-Kiskun, Csongrád és Baranya megye körzeti megbízottjai körében, a főváros XIV. kerületében, büntetés-végrehajtási intézetekben és polgárőrök szervezésében, híre Bécsig is eljutott. Molnár Kata a policecafe.hu-n öt éve blogfolyamban dokumentálja, sőt nemrég Rendőrkávéházi élményeim című könyvében is közreadta a módszerrel elért eredményeit. Hogy mire mentek vele a tanerők s a diákok?

– A Szer-mentes Palócország programsorozat első fordulójához három állomást és három célkitűzést terveztünk – mondta Medve Judit alezredes, a bűnmegelőzési alosztály vezetője. – A két legnagyobb városban, Balassagyarmaton és Salgótarjánban nyolc, illetve hét középiskola 3-4 tagú diákküldöttségeinek meghívásával gyakorlatilag a megye középfokú iskolahálózatát lefedve tartottunk beszélgetéseket a kábítószer kérdésköréről. A két diákkurzus között minden iskolából egy-egy pedagógust, iskolai szociális segítőket és bűnmegelőzési területen dolgozó kollégáimat invitáltuk beszélgetésre a Police Caféba. Átfogó célunk a lakosság és az érintett szakemberek érzékenyítése a kábítószer-probléma össztársadalmi szintű kezelésének szükségességéről. Ugyancsak generális törekvésünk a droggal kapcsolatos bűncselekmények előfordulásának csökkentése, a kábítószerek és pszichoaktív anyagok fogyasztásának és terjesztésének visszaszorítása. Hosszú távú célnak a fiatalok „nem”-et mondási képességének támogatását, döntési felelősségük felismertetését fogalmaztuk meg. Az áldozattá, bűnelkövetővé válás esélyének csökkentéséhez kompetenciáik fejlesztését, az attitűdjük befolyásolását helyeztük a középpontba. Rövid távon a középiskolások lehetséges drogproblémáinak preventív kezelését és az egyén eseti viselkedésformáinak kialakítását határoztuk meg.

Medve Judit alezredes és munkatársai, Noskó Zsolt őrnagy, kiemelt főelőadó, Zérczi Miklós tagintézmény-vezető, Gál Veronika, Király-Kollár Ramóna rendészeti igazgatási alkalmazottak és Papp Zsófia kriminológushallgató az április 9-i balassagyarmati, valamint az április 30-i és május 14-i salgótarjáni rendezvényeken a caférendszernek megfelelően 4-6 fős asztaltársaságokba osztották a diákokat, illetve az érintett szakembereket. Az asztalfőre a körforgásszerűen egymást váltó témagazdák ültek, akik a fő téma egy-egy kisebb részét dolgozták fel az asztaltársaság bevonásával. Milyen okok vezethetnek a kábítószer-fogyasztáshoz? Milyen konkrét társadalmi, közösségi és személyes problémákat okozhat a szerhasználat és a terjesztés? Hogyan befolyásolhatja ez az egyén mindennapi életét? Mi lehet a megoldás a kábítószer-használat kezelésére? Büntessen-e a rendőrség, mikor és kit? Kik tudnak segítséget nyújtani? Kinek, milyen szakembereknek mi a feladata a probléma megoldásában? – ezek a kérdések kerültek terítékre. A módszer demokratikus, közös megoldást kereső szellemének köszönhetően a középiskolások ezúttal nem csupán korosztályos érintettként, de aktív megoldások felvetőiként is szerepelhettek. Épp ez volt a lényeg.

– A fiatalok pontosan érzik, hogy egy felnőttesen hangzó Rendőrkávéházban partnerként bánnak velük. Hosszú idő után ismét lehetőségem volt nem csupán moderátorként, de asztalgazdaként is részt venni a beszélgetésekben, így első kézből szereztem tapasztalatot a diákok gondolkodásáról, véleményeiről – összegezte benyomásait Molnár Kata. – Rögtön az első asztaltársaságnál szembesültem vele: itt nem lesz szó udvarias elméletieskedésről, ellenben őszinte problémakifejtésre számíthatok. Kiderült, hogy ismerőseik révén ténylegesen érintettek is jelen vannak a kemény kérdéseket boncolgató diskurzusokon. Arról kellett őket kérdezgetnem, hogy szerintük van-e, lehet-e megoldás erre a nehéz problémára, ami az illegális drogok fogyasztásával jár, s ha igen, ők miben látják annak kulcsát. Az első válasz minden társaságnál egyértelműen az volt, hogy az érintett saját akaratereje az első lépés a megoldáshoz. A baj felismerése és az egyén belső elhatározása mindennél fontosabb a kamaszok szerint. Sokuk szájából igencsak hitelesen hangzott a vélemény. Tudják, miről beszélnek. Voltak köztük „papírfelnőttek”, akik már betöltötték a 18. életévüket, és olyanok is, akik bár hivatalosan fiatalkorúnak számítanak, viszont sokkal érettebbek, tapasztaltabbak valós koruknál. Páran aktuálisan éppen most, a napokban érettségiznek. A legtöbbjük – tegyük hozzá: szerencsére – közelről nem érintett a szerhasználatban, de mindenki tud a problémáról, és ismer is olyat, aki bajban van. Miért ne lehetnének ők azok, akik hiteles és korrekt ismeretekhez jutva a témában, a probléma jeleit felismerve már most, a jelenben is segítséget adhatnak társaiknak? Azon vagyunk, hogy ne a megbélyegzés és a kirekesztés legyen a reakciójuk azzal szemben, aki elindult a lejtőn, hanem figyeljenek egymásra. Ne engedjék rossz útra tévedni és kihullani a közösségből a gyengébbeket, esendőket. Ez a szerep határozottan tetszett nekik, és ez fontos fogódzó: meg kell erősíteni őket abban, hogy ők is tehetnek, mégpedig sokat a megoldásért. Miután beszéltek a szerhasználat veszélyeiről, igyekeztek közösen megfogalmazni lehetőségeket: legyen a sport, a munka, a tanulás vagy a művészet a lélek megnyugtatásának, az ifjonti hevület levezetésének a pástja.

A nógrádi Police Cafékon folytatott beszélgetések során még egy szerep tisztázódott: a zsaruké. A foglalkozás folyamán több ponton is előkerültek: egyszer segítőként, mint a jelzőrendszer tagjai, és a hatóság képviselői gyanánt is. A diákok Medve Judit alezredestől megerősítést kaptak egyébként maguktól kigondolt álláspontjukra: szükség van a törvényi szabályozásra, annak betartatására. A bűnmegelőzési szakemberek magyarázataikkal, a rendelkezések ismertetésével különbséget tettek a törvény szerint vétséget elkövető, esetleg kíváncsisága okán a drogot kipróbáló egyszeri felhasználók segítése, valamint a mások életének romba döntésével saját előnyszerzésüket lelketlenül megvalósító drogkereskedők tevékenységének szigorú üldözése között.


SZILÁGYI ATTILA
FOTÓ: FÜLÖP MÁTÉ

<< Vissza az előző oldalra