Igazgatásrendészeti szakterület

Az igazgatásrendészet két nagy szakterületet, a szabálysértést és a rendészetet foglalja magába.

Az alábbiakban felsorolt témacsoportokban elérhető elektronikus űrlapok segítségével lehetőség van mindkét területtel kapcsolatos ügyintézésre, a szabálysértési, közigazgatási hatósági, bejelentési, engedélyezési és nyilvántartásba-vételi eljárások során felmerülő ügyintézési cselekményekre vonatkozó beadványok elektronikus úton történő benyújtására.

Személy- és vagyonőri, magánnyomozói ügyintézés (vagyonvédelmi ügyintézés)

Általános jellegű igazgatásrendészet

Polgári lőfegyver ügyintézés

Egyéb rendészeti hatósági eljárások

Közlekedés-igazgatási ügyintézés

Lőfegyver kereskedő ügyintézés

Pirotechnikai tevékenységgel összefüggő ügyintézés

Rendészeti feladatokat ellátó személyek ügyintézése

Robbanóanyagok szállításával összefüggő ügyintézés

Szabálysértési ügyintézés

Az alábbiakban elérhető elektronikus űrlapok segítségével lehetőség van a szabálysértésekkel kapcsolatos ügyeket intézni.

A szabálysértési eljárás feljelentés, a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy észlelése, a közlekedési baleset helyszínén folytatott szemle alapján, valamint a sértett kívánsága (magánindítványra üldözendő szabálysértés esetén) alapján indul.

A szabálysértési ügyekben felmerült költségek, szakértői kirendelésére irányuló kérések, az eljárás alá vont valamint a sértett és képviselője jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérelmek, szabálysértési eljárással kapcsolatos panasz és egyéb ügyintézési cselekmények vonatkozásában van lehetőség elektronikus űrlapok benyújtására.

<< Vissza az előző oldalra