Igazgatásrendészeti szakterület

Az igazgatásrendészet két nagy szakterületet, a szabálysértést és a rendészetet foglalja magába.

Az alábbiakban felsorolt témacsoportokban elérhető elektronikus űrlapok segítségével lehetőség van mindkét területtel kapcsolatos ügyintézésre, a szabálysértési, közigazgatási hatósági, bejelentési, engedélyezési és nyilvántartásba-vételi eljárások során felmerülő ügyintézési cselekményekre vonatkozó beadványok elektronikus úton történő benyújtására.

Általános jellegű igazgatásrendészet

Egyéb rendészeti hatósági eljárások

Közlekedés-igazgatási ügyintézés

Lőfegyver kereskedő ügyintézés

Pirotechnikai tevékenységgel összefüggő ügyintézés

Polgári lőfegyver ügyintézés

Rendészeti feladatokat ellátó személyek ügyintézése

Robbanóanyagok szállításával összefüggő ügyintézés

Szabálysértési ügyintézés

Az alábbiakban elérhető elektronikus űrlapok segítségével lehetőség van a szabálysértésekkel kapcsolatos ügyeket intézni.

A szabálysértési eljárás feljelentés, a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy észlelése, a közlekedési baleset helyszínén folytatott szemle alapján, valamint a sértett kívánsága (magánindítványra üldözendő szabálysértés esetén) alapján indul.

A szabálysértési ügyekben felmerült költségek, szakértői kirendelésére irányuló kérések, az eljárás alá vont valamint a sértett és képviselője jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérelmek, szabálysértési eljárással kapcsolatos panasz és egyéb ügyintézési cselekmények vonatkozásában van lehetőség elektronikus űrlapok benyújtására.

Személy- és vagyonőri, magánnyomozói ügyintézés (vagyonvédelmi ügyintézés)

<< Vissza az előző oldalra