Közlekedésrendészeti szakterület

A közlekedésrendészeti szakterülethez tartozó ügycsoportokkal összefüggésben általánosságban elmondható, hogy a bírságolással kapcsolatban 2017. 12. 31-ig indult eljárásokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, míg a 2018. 01. 01. után indult és megismételt eljárásokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján kell lefolytatni.

A hivatalból induló, szankcionáló eljárásokban a hatóság egy jogsértés elkövetése okán közigazgatási bírságot szab ki az ügyféllel szemben, míg a kérelem előterjesztésével az ügyfél a hatóság tudomására hoz, bejelent egy tevékenységet, illetve annak megtartásához a hatóság hozzájárulása, engedélye iránt folyamodik.

A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a közigazgatási hatósági eljárásokban méltányosság gyakorlását emberileg méltányolható körülmények fennállása esetén sem, így a kiszabott bírság csökkentésére vagy annak elengedésére sincs lehetőség.

Az alábbi ügycsoportokkal kapcsolatos legfontosabb információk, és az eljárásokkal összefüggésben előterjeszthető űrlapokra (ÁNYK, E-papír) vonatkozó tájékoztatás az adott fejezetcímek alatt találhatóak.

 • hivatalból indult eljárások
  • objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek
  • közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások
  • a légiközlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások
  • a légiközlekedési bírsággal kapcsolatos közigazgatási eljárások
 • kérelemre indult eljárások
  • a légiközlekedési személyzet képzése
  • rendészeti ügyintézés
  • közigazgatási hatósági eljárások (keresetlevél)

Közigazgatási hatósági eljárások

Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Légiközlekedési bírsággal kapcsolatos közigazgatási eljárások

Légiközlekedési személyzet képzése

Légiközlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek

Rendészeti ügyintézés

<< Vissza az előző oldalra