Budavári KMB Iroda

1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.
1253 Budapest, Pf.: 1.
1/457-5600
1/457-5600/4101
01rk@budapest.police.hu