Adatvédelmi nyilvántartás

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
dr. Rákosi Mihály
r. alezredes
rakosim@bacs.police.hu
+36(76)513-302, BM: (33)30-88

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 03000-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 03000-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 03000-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 03000-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 03000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 03000-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 03000-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 03000-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 03000-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 03000-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 03000-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 03000-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt BKMRFK 03000-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 03000-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 03000-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 03000-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 03000-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 03000-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 03000-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 03000-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 03000-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 03000-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 03000-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 03000-156/210/2018.AV 2020-03-12 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 03000-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 03000-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 03000-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 03000-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 03000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 03000-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 03000-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 03000-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 03000-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 03000-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 03000-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 03000-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 03000-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 03000-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 03000-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 03000-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 03000-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 03000-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 03000-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 03000-156/204/2018.AV 2018-05-25 Összes
Képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, felhasználása és közzététele a rendőrség tájékoztatási felületein (rendőrségi honlap, twitter és YouTube csatorna, Zsaru Magazin) 03000-156/205/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 03000-156/209/2018.AV 2020-03-09 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 0300-156/223/2018. AV 2020-10-13 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 03000/156/224/2018.AV 2020-10-21 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 03000-156/232/2018.AV 2022-07-18 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 03000-156/238/2018.AV 2022-07-18 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 03000-156/239/2018.AV 2022-07-18 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 03000-156/240/2018.AV Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 03000-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 03000-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 03000-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 03000-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 03000-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 03000-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 03000-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 03000-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 03000-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 03000-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 03000-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 03000-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 03000-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 03000-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 03000-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 03000-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 03000-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 03000-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 03000-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 03000-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 03000-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 03000-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 03000-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 03000-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 03000-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 03000-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrség létesítésének megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezése 03000-156/235/2018.AV 2022-07-18 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 03000-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 03000-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03000-156/72-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03000-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 03000-156/237/2018.AV 2022-07-18 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 03000-156/74-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 03000-156/75-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 03000-156/76-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 03000-156/77-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 03000-156/78-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 03000-156/236/2018.AV 2022-07-18 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 03000-156/79-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 03000-156/80-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 03000-156/81-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 03000-156/82-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 03000-156/83-1/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 03000-156/84-1/2018.AV 2022-07-18 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 03000-156/85-1/2018.AV 2022-07-18 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 03000-156/86-1/2018.AV 2022-07-18 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 03000-156/87-1/2018.AV 2022-07-18 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 03000-156/88-1/2018.AV 2022-07-18 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 03000-156/89-1/2018.AV 2022-07-18 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 03000-156/90-1/2018.AV 2022-07-18 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 03000-156/199-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 03000-156/234/2018.AV 2022-07-18 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtás kérése, illetve engedélyezése céljából a harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése 03000-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 03000-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A vízi közlekedésben részt vevő utasok adatai 03000-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 03000-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 03000-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 03000-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 03000-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 03000-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 03000-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 03000-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 03000-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határvízen történő közlekedés engedélyezése 03000-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 03000-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 03000-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 03000-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 03000-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Képfelvétel az őrzött szálláson 03000-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 03000-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 03000-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 03000-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 03000-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 03000-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 03000-156/217/2018.AV 2020-06-19 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 03000-156/218/2018.AV 2020-06-19 Összes
Közrendvédelmi bírság 03000-156/219/2018.AV 2020-06-19 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 03000-156/221/2018.AV 2020-06-19 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 03000-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 03000-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 03000-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 03000-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 03000-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 03000-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 03000-156/229/2018.AV.   2021-03-25 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 03000-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légitoloncolás 03000-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légi határellenőrzés céljából nyilvántartott utasadatok 03000-156/207/2018.AV 2018-05-25 Összes
A személyszállítást végző légi fuvarozó által átadott utaslista nyilvántartás 03000-156/220/2018.AV 2020-06-19 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 03000-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 03000-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 03000-156/225/2018.AV 2020-10-21 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 03000-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 03000-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 03000-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 03000-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 03000-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 03000-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 03000-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 03000-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 03000-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 03000-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 03000-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 03000-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 03000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 03000-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 03000-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 03000-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 03000-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 03000-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 03000-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 03000-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 03000-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 03000-156/142-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 03000-156/198/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 03000-156/222/2018.AV 2020-09-10 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 03000-156/227/2018.AV 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 03000-156/226/2018.AV 2020-10-21 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 03000-156/228/2018.AV 2020-10-21 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 03000-156/145-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 03000-156/146-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 03000-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 03000-156/148-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 03000-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 03000-156/150-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 03000-156/152-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 03000-156/153-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 03000-156/154-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 03000-156/155-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 03000-156/156-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 03000-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 03000-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 03000-156/159-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 03000-156/160-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 03000-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 03000-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 03000-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 03000-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 03000-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 03000-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 03000-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 03000-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 03000-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 03000-156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 03000-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 03000-156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 03000-156/203/2018.AV 2020-01-01 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 03000-156/241/2018.AV 2022-07-18 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 03000-156/242/2018.AV 2022-07-18 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 03000-156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 03000-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 03000-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 03000-156/176/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 03000-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 03000-156/178/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 03000-156/179/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 03000-156/180/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 03000-156/181/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 03000-156/182/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 03000-156/183/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 03000-156/184/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 03000-156/185/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 03000-156/186/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 03000-156/187/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 03000-156/188/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 03000-156/189/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 03000-156/190/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 03000-156/191/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 03000-156/192/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 03000-156/193/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 03000-156/194/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 03000-156/195/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 03000-156/196/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 03000-156/197/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 03000-156/200/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 03000-156/201/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 03000-156/206/2018.AV 2019-02-01 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 03000-156/208/2018.AV 2020-02-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 03000-156/211/2018.AV 2020-03-17 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 03000-156/214/2018.AV 2020-04-02 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 03000-156/230/2018.AV.   2021-03-25 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 03000-156/231/2018.AV 2022-07-18 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 03000-156/233/2018.AV 2022-07-18 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 03000-156/212/2018.AV 2020-03-18 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 03000-156/213/2018.AV 2020-03-18 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 03000-156/215/2018.AV 2020-05-11 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 03000-156/216/2018.AV 2020-05-11 Összes