Adatvédelmi nyilvántartás

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.
Molnár Magdolna
c. r. őrnagy
molnarma@bekes.police.hu
+36(66)523-700 BM: (33) 23-32

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 04000-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 04000-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 04000-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 04000-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 04000-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 04000-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 04000-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 04000-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 04000-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 04000-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 04000-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 04000-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 04000-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 04000-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrattasék, összekötőtisztek nyilvántartása 04000-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 04000-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 04000-156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 04000-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 04000-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 04000-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 04000-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 04000-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 04000-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 04000-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 04000-156/8/2020. AV. 2020-04-27 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Békéscsaba 04000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Békés 04000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Gyula 04000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Mezőkovácsháza 04000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Szarvas 04000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Szeghalom 04000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Sarkad 04000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Orosháza 04000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 04000-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 04000-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 04000-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 04000-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 04000-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 04000-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 04000-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 04000-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 04000-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 04000-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 04000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 04000-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 04000-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 04000-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 04000-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 04000-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 04000-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 04000-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 04000-156/9/2020. AV. 2020-04-27 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 04000-156/17/2020. AV 2020-10-21 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 04000-156/16/2020. AV 2020-10-20 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 04000-156/1/2022. AV 2022-05-03 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 04000-156/3/2022. AV 2022-05-03 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 04000-156/4/2022. AV 2022-05-03 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 04000-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 04000-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 04000-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 04000-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 04000-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 04000-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 04000-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 04000-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 04000-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 04000-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Békéscsaba 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Gyula 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Sarkad 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Mezőkovácsháza 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Békés 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Gyomaendrőd 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Csárdaszállás 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kamut 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Murony 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tarhos 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Hunya 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Mezőberény 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Köröstarcsa 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bélmegyer 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szeghalom 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Körösladány 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bucsa 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Dombegyház 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nagykamarás 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Medgyesegyháza 04000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 04000-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 04000-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 04000-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 04000-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 04000-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 04000-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 04000-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 04000-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 04000-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 04000-156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 04000-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Békéscsaba 04000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Békés 04000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Gyula(Rk) 04000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Mezőkovácsháza 04000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Orosháza 04000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Szarvas 04000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Biharugra 04000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Gyula(Hrk) 04000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) Lőkösháza 04000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 04000-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 04000-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 04000-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 04000-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 04000-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 04000-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 04000-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 04000-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 04000-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 04000-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04000-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04000-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 04000-156/8/2022. AV 2022-05-03 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 04000-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 04000-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 04000-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 04000-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 04000-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 04000-156/7/2022. AV 2022-05-03 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 04000-156/208/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 04000-156/209/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 04000-156/210/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 04000-156/211/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 04000-156/212/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 04000-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 04000-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 04000-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 04000-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 04000-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 04000-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 04000-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 04000-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 04000/156/219/2018.av 2018-08-02 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 04000-156/119-2/2018. AV 2022-03-22 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 04000-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
A légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtás kérése, illetve engedélyezése céljából a harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése 04000-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 04000-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
A vízi közlekedésben részt vevő utasok adatai 04000-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 04000-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 04000-156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 04000-156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 04000-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 04000-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 04000-156/176/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer Battonya 04000-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer Lőkösháza 04000-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer Gyula 04000-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer Kötegyán 04000-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 04000-156/178/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 04000-156/179/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 04000-156/180/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határvízen történő közlekedés engedélyezése 04000-156/181/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 04000-156/183/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 04000-156/182/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 04000-156/185/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 04000-156/184/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 04000-156/186/2018.AV 2018-05-25 Összes
Képfelvétel az őrzött szálláson 04000-156/187/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 04000-156/188/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 04000-156/189/2018.AV 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 04000-156/190/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 04000-156/191/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 04000-156/192/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 04000-156/193/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 04000-156/194/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 04000-156/195/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 04000-156/196/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 04000-156/197/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
04000-156/5/2022. AV 2022-05-03 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 04000-156/201/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 04000-156/202/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 04000-156/203/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 04000-156/204/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 04000-156/206/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 04000-156/207/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 04000-156/1/2021.AV. 2021-03-09 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 04000-156/198/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légitársaságoktól igényelt utaslista 04000-156/199/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légitoloncolás 04000-156/200/2018.AV 2018-05-25 Összes
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 04000-156/205/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légi határellenőrzés céljából nyilvántartott utasadatok 04000-156/11/2020. AV. 2020-04-27 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 04000-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 04000-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 04000/156/217/2018.av 2018-08-02 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 04000/156/218/2018.av 2018-08-02 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 04000/156/220/2018.av 2018-08-02 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 04000-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 04000-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04000-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 04000-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 04000-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 04000-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04000-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 04000-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 04000-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 04000-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04000-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 04000-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 04000-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 04000-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 04000-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 04000-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 04000-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 04000/156/216/2018.av 2018-08-02 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 04000-156/12/2020. AV. 2020-09-11 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 04000-156/14/2020. AV 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04000-156/15/2020. AV 2020-10-20 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 04000-156/3/2021.AV. 2021-04-14 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 04000-156/4/2021.AV. 2021-04-14 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 04000-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 04000-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 04000-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 04000-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 04000-156/214/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 04000-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 04000-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 04000-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 04000-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 04000-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 04000-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 04000-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 04000-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 04000-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 04000-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 04000-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 04000-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 04000-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 04000-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 04000-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 04000-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 04000-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 04000-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 04000-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 04000-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 04000-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 04000-156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 04000-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 04000-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 04000-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 04000/156/2/2019.AV. 2019-08-13 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 04000-156/6/2022. AV 2022-05-03 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 04000-156/2/2022. AV 2022-05-03 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 04000-156/213/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 04000-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 04000-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 04000-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 04000-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 04000-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 04000-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 04000-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 04000-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 04000-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 04000-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 04000-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 04000-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 04000-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 04000-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 04000-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 04000-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 04000-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 04000-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 04000-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 04000-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 04000-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 04000-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 04000-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 04000-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 04000-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 04000/156/221/2018.av 2018-08-02 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 04000/156/1/2019.AV. 2019-02-11 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 04000/156/3/2019.AV. 2019-08-13 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 04000-156/7/2020. AV. 2020-04-27 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 04000-156/10/2020. AV. 2020-04-27 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 04000-156/2/2021.AV. 2021-03-09 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 04000-156/7/2021. AV 2021-11-15 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 04000-156/6/2021. AV 2021-09-08 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 04000-156/5/2020. AV. 2020-04-27 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 04000-156/6/2020. AV. 2020-04-27 Összes