Adatvédelmi nyilvántartás

Békési Rendőrkapitányság

5630 Békés, Rákóczi u. 11-13.
Molnár Magdolna

molnarma@bekes.police.hu
+36(66)523-700/2538 BM: (33)23-32

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 04020-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 04020-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 04020-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 04020-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 04020-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 04020-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 04020-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 04020-156/182/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 04020-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 04020-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 04020-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 04020-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 04020-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 04020-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 04020-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 04020-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 04020-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 04020-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 04020-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 04020-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 04020-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 04020-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 04020-156/182/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 04020-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 04020-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 04020-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 04020-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 04020-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 04020-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 04020-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 04020-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 04020-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 04020-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 04020-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 04020-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 04020-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 04020-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 04020-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 04020-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 04020-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 04020-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 04020-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 04020-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 04020-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 04020-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 04020-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 04020-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 04020-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 04020-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 04020-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 04020-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 04020-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 04020-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 04020-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 04020-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 04020-156/3/2020.AV. 2020-05-06 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 04020-156/4/2020.AV. 2020-10-22 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 04020-156/5/2020.AV. 2020-10-22 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 04020-156/4/2020.AV. 2020-10-22 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 04020-156/5/2020.AV. 2020-10-22 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 04020-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 04020-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 04020-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 04020-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 04020-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 04020-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 04020-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 04020-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 04020-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 04020-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 04020-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 04020-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 04020-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 04020-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 04020-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 04020-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 04020-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 04020-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 04020-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 04020-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 04020-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 04020-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 04020-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 04020-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 04020-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 04020-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 04020-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 04020-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 04020-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 04020-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 04020-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 04020-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 04020-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 04020-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 04020-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 04020-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 04020-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 04020-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 04020-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 04020-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 04020-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 04020-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 04020-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 04020-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 04020-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04020-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 04020-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04020-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 04020-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04020-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 04020-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04020-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 04020-156/183/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 04020-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 04020-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 04020-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 04020-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 04020-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 04020-156/183/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 04020-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 04020-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 04020-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 04020-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 04020-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 04020-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 04020-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 04020-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 04020-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 04020-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 04020-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 04020-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 04020-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 04020-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 04020-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 04020-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 04020-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 04020-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 04020-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 04020-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 04020-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 04020-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 04020-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 04020-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 04020-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 04020-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 04020-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 04020-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 04020-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 04020-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 04020-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 04020-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 04020-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 04020-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 04020-156/1/2021.AV. 2021-03-22 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 04020-56/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 04020-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás személy körözés esetén 04020-56/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 04020-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 04020-156/193/2018.AV 2018-08-03 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 04020-156/194/2018.AV 2018-08-03 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 04020-156/195/2018.AV 2018-08-03 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 04020-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 04020-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04020-156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 04020-156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04020-156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04020-156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 04020-156/116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 04020-156/117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 04020-156/118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 04020-156/119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 04020-156/121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 04020-156/122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 04020-156/123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 04020-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 04020-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04020-156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 04020-156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04020-156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04020-156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 04020-156/116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 04020-156/117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 04020-156/118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 04020-156/119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 04020-156/121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 04020-156/122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 04020-156/123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 04020-156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 04020-156/110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 04020-156/8/2020.AV. 2020-10-22 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04020-156/7/2020.AV. 2020-10-22 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04020-156/6/2020.AV. 2020-10-22 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04020-156/6/2020.AV. 2020-10-22 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04020-156/7/2020.AV. 2020-10-22 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 04020-156/8/2020.AV. 2020-10-22 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 04020-156/3/2021. AV. 2021-04-20 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 04020-156/4/2021. AV. 2021-04-20 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 04020-156/127/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 04020-156/128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 04020-156/135/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 04020-156/136/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 04020-156/137/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 04020-156/138/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 04020-156/143/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 04020-156/146/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 04020-156/148/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 04020-156/149/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 04020-156/150/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 04020-156/151/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 04020-156/152/2018.AV. 2018-05-25 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 04020-156/127/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 04020-156/128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 04020-156/135/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 04020-156/136/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 04020-156/137/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 04020-156/138/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 04020-156/143/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 04020-156/146/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 04020-156/148/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 04020-156/149/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 04020-156/150/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 04020-156/151/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 04020-156/152/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 04020-156/157/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 04020-156/168/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 04020-156/169/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 04020-156/171/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 04020-156/172/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 04020-156/174/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 04020-156/175/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 04020-156/189/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 04020-156/180/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 04020-156/181/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 04020-156/157/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 04020-156/168/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 04020-156/169/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 04020-156/171/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 04020-156/172/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 04020-156/174/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 04020-156/175/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 04020-156/189/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 04020-156/180/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 04020-156/181/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 04020-156/192/2018.AV 2018-08-03 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 04020-156/1/2019. AV 2019-01-24 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 04020-156/2/2019.AV. 2019-08-22 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 04020-156/2/2021.AV. 2021-03-22 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 04020-156/5/2021. AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 04020-156/1/2020.AV. 2020-05-06 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 04020-156/2/2020.AV. 2020-05-06 Összes