Adatvédelmi nyilvántartás

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4-6.
Alföldi Fanny

alfoldif@veszprem.police.hu
+36(88)428-022/12-52 BM: (22)12-52

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 19080-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 19080-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 19080-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 19080-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 19080-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 19080-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 19080-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 19080-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 19080-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 19080-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 19080-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 19080-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 19080-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 19080-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 19080-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 19080-156/10/2020.AV 2020-07-14 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 19080-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 19080-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 19080-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 19080-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 19080-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 19080-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 19080-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 19080-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 19080-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 19080-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 19080-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 19080-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 19080-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 19080-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 19080-156/3/2019.AV 2019-08-13 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 19080-156/6/2020.AV 2020-04-03 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 19080-156/11/2020.AV 2020-08-03 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 19080-156/12/2020.AV 2020-08-03 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 19080-156/13/2020.AV 2020-08-03 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 19080-156/14/2020.AV 2020-08-03 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 19080-156/2/2022.AV 2022-04-13 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 19080-156/3/2022.AV 2022-04-13 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 19080-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 19080-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 19080-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 19080-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 19080-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 19080-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 19080-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 19080-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 19080-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 19080-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 19080-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 19080-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 19080-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 19080-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 19080-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 19080-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 19080-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 19080-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 19080-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 19080-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 19080-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 19080-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 19080-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 19080-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 19080-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 19080-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 19080-156/15/2020.AV 2020-08-13 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 19080-156/16/2020.AV 2020-08-13 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 19080-156/17/2020.AV 2020-08-13 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 19080-156/19/2020.AV 2020-08-13 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 19080-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 19080-156/5/2020.AV 2020-03-30 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19080-156/57-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19080-156/4/2020.AV 2020-03-30 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 19080-156/1/2022.AV 2022-04-07 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 19080-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 19080-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 19080-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 19080-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 19080-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 19080-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 19080-156/21/2020.AV 2020-09-09 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 19080-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 19080-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 19080-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 19080-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 19080-156/22/2020.AV 2020-09-29 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 19080-156/23/2020.AV 2020-09-29 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 19080-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 19080-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 19080-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 19080-156/24/2020.AV 2020-10-05 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határmenti munkavégzés 19080-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 19080-156/72-2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 19080-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 19080-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 19080-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 19080-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 19080-156/25/2020.AV 2020-10-13 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 19080-156/26/2020.AV 2020-10-13 Összes
Értesítési terv 19080-156/2/2021.AV 2021-03-11 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A védelmi ellenőrzés szakmai felügyeletének ellátása 19080-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 19080-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 19080-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 19080-156/144/2018.AV 2018-08-08 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 19080-156/145/2018.AV 2018-08-08 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 19080-156/146/2018.AV 2018-08-08 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 19080-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 19080-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 19080-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 19080-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19080-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 19080-156/88/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 19080-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 19080-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 19080-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 19080-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 19080-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 19080-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 19080-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 19080-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 19080-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 19080-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 19080-156/147/2018.AV 2018-08-08 Összes
Büntetőeljárás 19080-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19080-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 19080-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 19080-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 19080-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 19080-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 19080-156/120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 19080-156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 19080-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 19080-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 19080-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 19080-156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 19080-156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 19080-156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 19080-156/110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 19080-156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 19080-156/112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 19080-156/113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 19080-156/114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 19080-156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 19080-156/116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 19080-156/117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 19080-156/118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 19080-156/119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 19080-156/4-2/2019.AV 2019-08-13 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19080-156/4/2022.AV 2022-05-05 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19080-156/5/2022.AV 2022-05-05 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 19080-156/121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 19080-156/122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 19080-156/123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 19080-156/124/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 19080-156/125/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 19080-156/126/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 19080-156/127/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 19080-156/128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 19080-156/129/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 19080-156/130/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 19080-156/131/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 19080-156/132/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 19080-156/133/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 19080-156/134/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 19080-156/135/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 19080-156/136/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 19080-156/137/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 19080-156/138/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 19080-156/139/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 19080-156/140/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 19080-156/141/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 19080-156/142/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 19080-156/143/2018.AV 2018-08-08 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 19080-156/1/2019.AV 2019-02-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 19080-156/5/2019.AV 2019-08-13 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 19080-156/1/2020.AV 2020-02-04 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 19080-156/1/2021.AV 2021-03-11 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 19080-156/3/2021. AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 19080-156/2/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 19080-156/3/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 19080-156/7/2020.AV 2020-05-19 Összes