Adatvédelmi nyilvántartás

Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság

8600 Siófok, Mártírok u. 5.
Horváthné Urbán Mónika
r. őrnagy
horvathneu@somogy.police.hu
+36(82)502-700/2009 BM: (23)20-09

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 14322-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 14322-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 14322-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 14322-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 14322-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 14322-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 14322-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 14322-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 14322-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 14322-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 14322-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 14322-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 14322-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 14322-156/99/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 14322-156/100/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 14322-156/101/2018. AV. 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 14322-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 14322-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 14322-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 14322-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 14322-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 14322-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 14322-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 14322-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 14322-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 14322-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 14322-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 14322-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 14322-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 14322-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 14322-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 14322-156/1/2022.AV. 2022-04-08 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 14322-156/2/2022.AV. 2022-04-08 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 14322-156/3/2022.AV. 2022-04-08 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 14322-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 14322-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 14322-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 14322-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 14322-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 14322-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 14322-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 14322-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 14322-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 14322-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 14322-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 14322-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 14322-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 14322-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 14322-156/92/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 14322-156/93/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 14322-156/94/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 14322-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 14322-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 14322-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 14322-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 14322-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 14322-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 14322-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 14322-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 14322-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 14322-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 14322-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 14322-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 14322-156/1/2021. AV 2021-03-12 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 14322-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 14322-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 14322-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 14322-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 14322-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 14322-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 14322-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14322-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 14322-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14322-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 14322-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14322-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 14322-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 14322-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 14322-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 14322-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 14322-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 14322-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 14322-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 14322-156/95/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 14322-156/96/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14322-156/5/2020. AV 2020-11-02 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 14322-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 14322-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 14322-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 14322-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 14322-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 14322-156/3/2019. AV 2019-09-23 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 14322-156/97/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személyügyi nyilvántartás 14322-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 14322-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 14322-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 14322-156/105/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 14322-156/1/2019. AV. 2019-02-13 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 14322-156/2/2019. AV. 2019-09-23 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 14322-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 14322-156/2/2020. AV. 2020-03-26 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 14322-156/4/2020. AV 2020-04-17 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 14322-156/2/2021. AV. 2021-04-08 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 14322-156/3/2021.AV 2021-11-16 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 14322-156/1/2020. AV. 2020-03-26 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 14322-156/3/2020. AV. 2020-03-26 Összes