Adatvédelmi nyilvántartás

Berettyóújfalui Rendőrkapitányság

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 17-19.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 09020-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 09020-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 09020-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09020-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 09020-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09020-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 09020-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 09020-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 09020-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09020-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09020-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 09020-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 09020-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09020-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09020-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 09020-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 09020-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09020-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09020/156/1/2020. AV. 2020-01-02 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 09020-156/6/2020.AV 2020-10-19 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09020-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 09020-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09020-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 09020-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09020-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09020-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 09020-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 09020-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09020-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09020-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09020-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 09020-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09020-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 09020/156/3/2021.AV. 2021-03-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 09020/156/3/2022.AV. 2022-04-07 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 09020/156/4/2022.AV. 2022-05-02 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 09020-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09020-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 09020/156/1/2022.Av. 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 09020-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 09020-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 09020-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 09020-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 09020-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 09020-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 09020-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 09020-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 09020/156/1/2022.AV. 2022-03-29 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 09020-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 09020-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 09020-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 09020-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 09020-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 09020-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 09020-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 09020-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 09020-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 09020/156/1/2020. AV. 2020-01-02 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 09020-156/2/2019.AV 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 09020-156/3/2020. AV. 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 09020/156/4/2020. AV 2020-05-14 Összes
Bűnügy

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 09020-156/5/2020.AV 2020-08-29 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09020-156/8/2020.AV 2020-10-19 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 09020/156/4/2021.AV. 2021-04-15 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Értesítési terv 09020/156/1/2021.A.V. 2021-03-11 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09000/156/2/2021.A.V. 2021-03-11 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 09020/156/5/2021.AV. 2021-09-01 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09020/156/6/2021.AV. 2021-11-15 Összes