Adatvédelmi nyilvántartás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 05000-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 05000-156/108/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 05000-156/109/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 05000-156/110/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 05000-156/111/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 05000-156/112/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 05000-156/113/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 05000-156/114/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 05000-156/116/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 05000-156/117/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 05000-156/118/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 05000-156/119/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 05000-156/120/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05000-156/122/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05000-156/123/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05000-156/121/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 05000-156/124/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05000-156/125/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05000-156/126/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05000-156/127/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 05000-156/128/2018. AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 05000-156/129/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 05000/156/3/2019.AV 2020-01-09 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 05000-156/9/2020. AV 2020-03-31 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 05000-156/115/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe állandó belépési engedély igénylésével összefüggő adatok kezelése 05000-156/2/2019. AV 2019-08-12 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 05000-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05000-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05000-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 05000-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 05000-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 05000-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05000-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05000-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 05000-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 05000-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 05000-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05000-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 05000-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05000-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05000-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 05000-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 05000-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05000-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 05000-156/8/2020. AV 2020-03-31 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 05000-156/18/2020. AV 2020-10-20 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 05000-156/19/2020. AV 2020-10-20 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 05000-156/2/2021. AV. 2021-03-08 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 05000-156/7/2021. AV 2021-08-31 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 05000-156/5/2022. AV. 2022-04-06 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 05000-156/6/2022. AV. 2022-04-06 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 05000-156/7/2022. AV. 2022-04-06 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 05040-156/3/2022. Av. 2022-04-06 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 05000-156/158/2018. AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 05000-156/159/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 05000-156/160/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 05000-156/161/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 05000-156/162/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 05000-156/163/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 05000-156/164/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 05000-156/165/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 05000-156/166/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 05000-156/167/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 05000-156/168/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 05000-156/169/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 05000-156/170/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 05000-156/171/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 05000-156/172/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 05000-156/173/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 05000-156/174/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 05000-156/175/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05000-156/176/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 05000-156/177/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 05000-156/178/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05000-156/179/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 05000-156/180/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 05000-156/181/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 05000-156/182/2018. AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 05000-156/183/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05000-156/184/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrség létesítésének megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezése 05000-156/8/2021. AV 2021-08-31 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 05000-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 05000-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05000-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05000-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 05000-156/7/2020. AV 2020-03-31 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 05000-156/3/2022. AV 2022-03-28 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05000-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 05000-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 05000-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 05000-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05000-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 05000-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 05000-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 05000-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05000-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 05000-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 05000-156/2/2022. AV 2022-03-28 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 05000-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 05000-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 05000-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05000-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05000-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 05000-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 05000-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05000-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05000-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 05000-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 05000-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 05000-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05000-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05000-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 05000-156/1/2022. AV 2022-03-28 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 05000-156/130/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 05000-156/131/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 05000-156/132/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 05000-156/133/2018. AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 05000-156/134/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 05000-156/14/2020. AV. 2020-06-10 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 05000-156/15/2020. AV. 2020-06-10 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 05000-156/16/2020. AV. 2020-06-10 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
05000-156/4/2022. AV 2022-03-28 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 05000-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 05000-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 05000-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05000-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 05000-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 05000-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 05000-156/1/2021. AV. 2021-03-08 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05000-156/135/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05000-156/136/2018. AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05000-156/1372018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05000-156/138/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05000-156/139/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05000-156/140/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05000-156/141/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05000-156/142/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05000-156/143/2018. AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 05000-156/144/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05000-156/145/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05000-156/146/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05000-156/147/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 05000-156/148/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 05000-156/149/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 05000-156/150/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 05000-156/151/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 05000-156/152/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 05000-156/153/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 05000-156/154/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 05000-156/155/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 05000-156/156/2018. AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 05000-156/157/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 05000-156/185/2018. AV 2018-07-30 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 05000/156-17/2020. AV. 2020-09-01 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05000-156/20/2020. AV 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05000-156/21/2020. AV 2020-10-20 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 05000-156/4/2021. AV. 2021-04-14 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 05000-156/5/2021. AV. 2021-04-14 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 05000-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 05000-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 05000-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 05000-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 05000-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 05000-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 05000-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 05000-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 05000-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05000-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 05000-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 05000-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 05000-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 05000-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 05000-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 05000-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 05000-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 05000-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 05000-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 05000-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 05000-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 05000-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 05000-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 05000-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 05000-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 05000-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 05000-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 05000-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 05000-156/3/2019. AV 2019-08-13 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 05000-156/8/2022. AV 2022-05-03 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 05000-156/9/2022. AV 2022-05-03 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 05000-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 05000-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 05000-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 05000-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 05000-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 05000-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 05000-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 05000-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 05000-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 05000-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 05000-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 05000-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 05000-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 05000-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05000-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05000-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 05000-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 05000-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 05000-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 05000-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 05000-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 05000-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 05000-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 05000-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 05000-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05000-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 05000-156/1/2019. AV. 2019-01-21 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 05000-156/4/2019. AV 2019-08-13 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 05000-156/5/2019.AV. 2019-09-25 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 05000-156/1/2020. AV 2020-01-23 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 05000-156/10/2020. AV 2020-03-31 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 05000-156/11/2020. AV 2020-04-16 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 05000-156/3/2021. AV. 2021-03-08 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 05000-156/6/2021. AV 2021-08-31 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 05000-156/9/2021. AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 05000-156/3/2020. AV 2020-03-31 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 05000-156/4/2020. AV 2020-03-31 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 05000-156/12/2020. AV. 2020-05-11 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 05000-156/13/2020. AV. 2020-05-12 Összes