Adatvédelmi nyilvántartás

Celldömölk Rendőrkapitányság

9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 7.
dr. Bacsa László

bacsal@vas.police.hu
+36(94)521-011/17-75 BM: (26)17-75

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 18020-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 18020-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 18020-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 18020-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 18020-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 18020-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 18020-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 18020-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 18020-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 18020-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 18020-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 18020-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 18020-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 18020-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 18020-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 18020-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Celldömölki Rendőrkapitányság objektuma 18020-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/C.


Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Jánosházai Rendőrőrőrs objektuma. 18020-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/C.


A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 18020-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 18020-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 18020-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 18020-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 18020-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 18020-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 18020-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 18020-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 18020-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 18020-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 18020-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 18020-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 18020-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 18020-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 18020-156/6/2020.AV 2020-10-19 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 18020-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 18020-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 18020-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 18020-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 18020-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 18020-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 18020-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 18020-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 18020-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 18020-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 18020-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 18020-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 18020-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 18020-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 18020-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 18020-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 18020-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 18020-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 18020-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 18020-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 18020-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 18020-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 18020-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 18020-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 18020-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 18020-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Jánosháza 18020-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Boba 18020-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Csönge 18020-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Borgáta 18020-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 18020-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 18020-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18020-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18020-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 18020-156/1/2022.AV 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 18020-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 18020-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 18020-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 18020-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 18020-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 18020-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 18020-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 18020-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 18020-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 18020-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 18020-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 18020-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 18020-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 18020-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 18020-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 18020-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/c.


Segélyhívások, bejelentések fogadása 18020-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 18020-156/1/2021.AV 2021-03-11 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 18020-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 18020-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 18020-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 18020-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18020-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 18020-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18020-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 18020-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18020-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 18020-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 18020-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 18020-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 18020-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 18020-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 18020-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 18020-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 18020-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 18020-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 18020-156/119/2018.AV 2018-07-17 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18020-156/3/2020.AV 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18020-156/4/2020.AV 2020-10-19 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 18020-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 18020-156/2/2019.AV 2019-08-13 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18020-156/4/2022.AV 2022-05-04 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18020-156/5/2022.AV 2022-05-04 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 18020-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 18020-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 18020-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 18020-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 18020-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 18020-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 18020-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 18020-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 18020-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 18020-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 18020-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 18020-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 18020-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 18020-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 18020-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 18020-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 18020-156/1/2019.AV 2019-08-13 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 18020-156/3/2021.AV 2021-03-11 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 18020-156/4/2021.AV 2021-09-02 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 18020-156/5/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 18020-156/1/2020.AV 2020-03-26 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 18020-156/2/2020.AV 2020-03-26 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 18020-156/5/2020.AV 2020-10-19 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 18020-156/7/2020.AV 2020-11-17 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
18020-156/8/2020.AV 2020-11-17 Összes