Adatvédelmi nyilvántartás

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság

6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24.
dr. Katona Zsolt Balázs
r. százados
katonazb@csongrad.police.hu
+36(62)562-400/1401 BM: (33)14-01

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 06000-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 06000-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 06000-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 06000-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 06000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 06000-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 06000-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 06000-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 06000-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 06000-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 06000-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 06000-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 06000-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 06000-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 06000-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 06000-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 06000-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 06000-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 06000-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 06000-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 06000-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 06000-156/2/2020.AV 2020-04-15 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 06000-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 06000-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 06000-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 06000-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 06000-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 06000-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 06000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 06000-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 06000-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 06000-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 06000-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 06000-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 06000-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 06000-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 06000-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 06000-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 06000-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 06000-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 06000-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 06000-156/3/2020.AV 2020-04-20 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 06000-156/10/2020.AV 2020-10-22 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 06000-156/11/2020.AV 2020-10-22 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 06000-156/5/2021.AV 2021-09-16 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 06000-156/1/2022.AV 2022-04-27 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 06000-156/4/2022.AV Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 06000-156/5/2022.AV Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Díjkitűzés 06000-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 06000-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 06000-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 06000-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 06000-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 06000-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 06000-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 06000-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 06000-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 06000-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 06000-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 06000-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 06000-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 06000-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 06000-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 06000-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 06000-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 06000-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 06000-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 06000-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 06000-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 06000-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 06000-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 06000-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 06000-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 06000-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 06000-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 06000-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 06000-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 06000-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrség létesítésének megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezése 06000-156/4/2021.AV 2021-09-16 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 06000-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 06000-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 06000-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 06000-156/3/2022.AV 2022-04-27 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 06000-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 06000-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 06000-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 06000-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 06000-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 06000-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 06000-156/2/2022.AV 2022-04-27 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 06000-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 06000-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 06000-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 06000-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 06000-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 06000-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 06000-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 06000-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 06000-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 06000-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kishatárforgalmi engedély visszavonása 06000-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 06000-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A vízi közlekedésben részt vevő utasok adatai 06000-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 06000-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 06000-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 06000-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 06000-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 06000-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 06000-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 06000-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 06000-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 06000-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 06000-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határvízen történő közlekedés engedélyezése 06000-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 06000-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 06000-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 06000-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 06000-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 06000-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 06000-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 06000-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 06000-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 06000-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 06000-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 06000-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 06000-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 06000-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 06000-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 06000-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 06000-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 06000-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 06000-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 06000-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 06000-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 06000-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 06000-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 06000-156/2/2021.AV 2021-03-24 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 06000-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 06000-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 06000-156/12/2020.AV 2020-10-22 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 06000-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 06000-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 06000-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 06000-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 06000-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 06000-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 06000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 06000-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 06000-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06000-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 06000-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 06000-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 06000-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 06000-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 06000-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 06000-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 06000-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 06000-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 06000-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 06000-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 06000-156/9/2020.AV 2020-09-04 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06000-156/13/2020.AV 2020-10-22 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06000-156/14/2020.AV 2020-10-22 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 06000-156/15/2020.AV 2020-10-22 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 06000-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 06000-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 06000-156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 06000-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 06000-156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 06000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 06000-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 06000-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 06000-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 06000-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 06000-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 06000-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 06000-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 06000-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 06000-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 06000-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 06000-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 06000-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 06000-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 06000-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 06000-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 06000-156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 06000-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 06000-156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 06000-156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 06000-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 06000-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 06000-156/176/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 06000-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 06000-156/2/2019.AV 2019-09-23 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 06000-156/6/2022.AV Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 06000-156/7/2022.AV Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 06000-156/178/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 06000-156/179/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 06000-156/180/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 06000-156/181/22018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 06000-156/182/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 06000-156/183/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 06000-156/184/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 06000-156/185/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 06000-156/186/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 06000-156/187/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 06000-156/188/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 06000-156/189/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 06000-156/190/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 06000-156/191/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 06000-156/192/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 06000-156/193/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 06000-156/194/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 06000-156/195/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 06000-156/196/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 06000-156/197/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 06000-156/198/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 06000-156/199/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 06000-156/200/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 06000-156/201/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 06000-156/202/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 06000-156/1/2019.AV 2019-06-24 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 06000-156/3/2019.AV 2019-09-23 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 06000-156/4/2019.AV 2019-11-06 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 06000-156/1/2020.AV 2020-03-16 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 06000-156/6/2020.AV 2020-04-22 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 06000-156/1/2021.AV 2021-03-24 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 06000-156/3/2021.AV 2021-09-16 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 06000-156/6/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 06000-156/4/2020.AV 2020-04-20 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 06000-156/5/2020.AV 2020-04-20 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 06000-156/7/2020.AV 2020-05-19 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 06000-156/8/2020.AV 2020-06-22 Összes