Adatvédelmi nyilvántartás

Dabas Rendőrkapitányság

2372 Dabas, Szent István tér 1/b.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem.pestmrfk@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 13030-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13030-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13030-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13030-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 13030-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13030-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 13030-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 13030-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13030-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 13030-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13030-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13030-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13030-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13030-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13030-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13030-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 13030-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 13030-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13030-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13030-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13030-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13030-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 13030-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 13030-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 13030-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13030-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13030-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13030-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13030-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13030-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13030-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13030-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13030-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13030-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 13030-156/159/2018.AV. 2022-04-21 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13030-156/162/2018.AV. 2022-05-13 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 13030-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 13030-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13030-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 13030-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13030-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13030-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13030-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13030-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13030-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 13030-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13030-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13030-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 13030-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13030-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 13030-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13030-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13030-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13030-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 13030-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13030-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 13030-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 13030-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 13030-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13030-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 13030-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13030-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 13030-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 13030-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13030-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13030-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13030-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13030-156/157/2018.AV. 2022-04-05 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13030-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13030-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 13030-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13030-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 13030-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 13030-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 13030-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13030-156/158/2018.AV. 2022-04-05 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 13030-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13030-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13030-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13030-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13030-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13030-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13030-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13030-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 13030-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 13030-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 13030-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13030-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 13030-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 13030-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 13030-156/148/2018.AV. 2021-04-06 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 13030-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 13030-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 13030-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 13030-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13030-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13030-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13030-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 13030-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 13030-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 13030-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 13030-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 13030-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 13030-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 13030-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 13030-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 13030-156/4/2020.AV. 2020-09-01 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 13030-156/150/2018.AV. 2021-04-26 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 13030-156/151/2018.AV. 2021-04-26 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13030-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13030-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 13030-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 13030-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13030-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13030-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13030-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13030-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13030-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13030-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 13030-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 13030-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13030-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 13030-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 13030-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 13030-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 13030-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13030-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13030-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 13030-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 13030-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 13030-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 13030-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13030-156/1/2019.AV 2019-08-07 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13030-156/160/2018.AV. 2022-05-06 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13030-156/161/2018.AV. 2022-05-06 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi alapellátás 13030-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 13030-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13030-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13030-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13030-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 13030-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13030-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 13030-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13030-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 13030-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13030-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13030-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13030-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13030-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 13030-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 13030-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13030-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 13030-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 13030-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 13030-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 13030-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13030-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 13030-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13030-156/2/2019.AV 2019-08-07 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13030-156/149/2018.AV: 2021-04-06 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 13030-156/2/2020. AV 2020-03-23 Összes