Adatvédelmi nyilvántartás

Dombóvári Rendőrkapitányság

7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 10.
Dozmatiné dr. Tóth Timea
c. r. alezredes
dozmatinet@tolna.police.hu
+36(74)501-102/3156 BM: (23)31-56

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 17030-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 17030-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 17030-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 17030-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 17030-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 17030-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 17030-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 17030-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 17030-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 17030-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 17030-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 17030-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 17030-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 17030-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 17030-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 17030-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 17030-156/1/2020.AV Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 17030-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 17030-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 17030-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 17030-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 17030-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 17030-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 17030-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 17030-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 17030-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 17030-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 17030-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 17030-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 17030-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 17030-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 17030-156/6/2020.AV. 2020-11-12 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 17030-156/5/2020.AV. 2020-11-12 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 17030-156/2/2021.AV. 2021-05-31 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 17030-156/3/2021.AV. 2021-05-31 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 17030-156/2/2022.AV. 2022-05-19 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 17030-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 17030-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 17030-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 17030-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 17030-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 17030-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 17030-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 17030-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 17030-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 17030-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 17030-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 17030-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 17030-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 17030-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 17030-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 17030-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 17030-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 17030-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 17030-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 17030-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 17030-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 17030-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 17030-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 17030-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 17030-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 17030-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 17030-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17030-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 17030-156/1/2022.AV. 2022-04-26 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 17030-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 17030-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 17030-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 17030-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 17030-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 17030-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 17030-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 17030-156/68/2018.Av 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 17030-156/69/2018.Av 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 17030-156/70/2018.Av 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 17030-156/71/2018.Av 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 17030-156/72/2018.Av 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 17030-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 17030-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 17030-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 17030-156/73/2018.Av 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás személy körözés esetén 17030-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 17030-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 17030-156/7/2020.AV. 2020-11-12 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 17030-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 17030-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17030-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 17030-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17030-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17030-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17030-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17030-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 17030-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 17030-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 17030-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 17030-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 17030-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 17030-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 17030-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 17030-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 17030-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 17030-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 17030-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 17030-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 17030-156/4/2020.AV. 2020-09-03 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17030-156/9/2020.AV. 2020-11-12 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 17030-156/10/2020.AV. 2020-11-12 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17030-156/8/2020.AV. 2020-11-12 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 17030-156/4/2021.AV. 2021-05-31 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 17030-156/5/2021.AV. 2021-05-31 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 17030-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 17030-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 17030-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 17030-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 17030-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 17030-156/1/2021.AV. 2021-05-31 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 17030-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 17030-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 17030-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 17030-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 17030-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 17030-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 17030-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 17030-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 17030-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 17030-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 17030-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 17030-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 17030-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 17030-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 17030-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 17030-156/120/2018.Av 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 17030-156/121/2018.Av 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 17030-156/122/2018.Av 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 17030-156/123/2018.Av 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 17030-156/125/2018.Av 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 17030-156/126/2018.Av 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 17030-156/127/2018.Av 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 17030-156/128/2018.Av 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 17030-156/129/2018.Av 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 17030-156/1/2019.AV. Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 17030-156/2/2019.AV. Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 17030-156/2/2020.AV Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 17030-156/3/2020.AV Összes