Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Barabás

4937 Barabás, Árpád út 87.
dr. Nagy Dóra

nagydora@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 15130-156/15/2018. av. 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 15130-156/16/2018. av. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15130-156/17/2018. av. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 15130-156/18/2018. av. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 15130-156/19/2018. av. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 15130-156/20/2018. av. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 15130-156/21/2018. av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 15130-156/22/2018. av. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 15130-156/23/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15130-156/24/2018. av. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15130-156/25/2018. av. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 15130-156/26/2018. av. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 15130-156/27/2018. av. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15130-156/28/2018. av. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 15130-156/29/2018. av. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 15130-156/30/2018. av. 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 15130-156/40/2018. av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 15130-156/31/2018. av. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 15130-156/32/2018. av. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 15130-156/33/2018. av. 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 15130-156/34/2018. av. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 15130-156/35/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 15130-156/36/2018. av. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 15130-156/37/2018. av. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 15130-156/38/2018. av. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 15130-156/49/2018. av. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15130-156/39/2018. av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 15130-156/2/2021.AV. Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 15130-156/3/2021.AV. Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 15130-156/2/2022.AV. Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 15130-156/1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 15130-156/2/2018. av. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 15130-156/3/2018. av. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 15130-156/4/2018. av. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 15130-156/5/2018. av. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 15130-156/6/2018. av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 15130-156/7/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 15130-156/8/2018. av. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 15130-156/9/2018. av. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 15130-156/10/2018. av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 15130-156/11/2018. av. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 15130-156/12/2018. av. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 15130-156/13/2018. av. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 15130-156/14/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Barabás KÁH. 15130-156/41/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Lónya KÁH. 15130-156/42/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 15130-156/50/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 15130-156/51/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15130-156/52/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15130-156/3/2020.AV. Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 15130-156/48/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 15130-156/53/2018. av. 2018-05-25 Összes
A kishatárforgalmi engedély visszavonása 15130-156/54/2018. av. 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 15130-156/55/2018. av. 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 15130-156/56/2018. av. 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 15130-156/57/2018. av. 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 15130-156/58/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 15130-156/59/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 15130-156/60/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 15130-156/61/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer Barabás 15130-156/62/2018. av. 2018-05-25 Összes stabil hőkamera
Határőrizeti kamerarendszer Barabás Tipet-hegy 15130-156/63/2018. av. 2018-05-25 Összes stabil hőkamera
Határőrizeti kamerarendszer Lónya KÁH 15130-156/64/2018. av. 2018-05-25 Összes stabil hőkamera
Határőrizeti kamerarendszer VW Transporter 15130-156/65/2018. av. 2018-05-25 Összes mobil hőkamera
Határőrizeti kamerarendszer Mercedes Sprinter 15130-156/66/2018. av. 2018-05-25 Összes mobil hőkamera
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 15130-156/67/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 15130-156/68/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 15130-156/69/2018. av. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 15130-156/70/2018. av. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 15130-156/71/2018. av. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 15130-156/72/2018. av. 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 15130-156/73/2018. av. 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 15130-156/74/2018. av. 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 15130-156/74/2018. av. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 15130-156/76/2018. av. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 15130-156/77/2018. av. 2018-05-25 Összes
Visszaadás 15130-156/78/2018. av. 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 15130-156/79/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 15130-156/5/2020.AV. Összes
Határforgalom-ellenőrzés 15130-156/6/2020.AV. Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 15130-156/7/2020.AV. Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
15130-156/1/2022.AV. Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 15130-156/43/2018. av. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 15130-156/44/2018. av. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 15130-156/45/2018. av. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 15130-156/46/2018. av. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 15130-156/47/2018. av. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 15130-156/1/2021.AV. Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 15130-156/80/2018. av. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 15130-156/86/2018. av. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 15130-156/81/2018. av. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 15130-156/87/2018. av. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 15130-156/82/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 15130-156/88/2018. av. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 15130-156/89/2018. av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 15130-156/83/2018. av. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 15130-156/84/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 15130-156/85/2018. av. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 15130-156/1/2020.AV. Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 15130-156/5/2021.AV. Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 15130-156/6/2021.AV. Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 15130-156/7/2021.AV. Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 15130-156/3/2022.AV. Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 15130-156/4/2022.AV. Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 15130-156/90/2018. av. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 15130-156/91/2018. av. 2018-05-25 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 15130-156/92/2018. av. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 15130-156/93/2018. av. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 15130-156/94/2018. av. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 15130-156/95/2018. av. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 15130-156/96/2018. av. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 15130-156/97/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 15130-156/98/2018. av. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 15130-156/99/2018. av. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 15130-156/100/2018. av. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 15130-156/101/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 15130-156/102/2018. av. 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 15130-156/103/2018. av. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 15130-156/104/2018. av. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 15130-156/105/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 15130-156/106/2018. av. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 15130-156/107/2018. av. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 15130-156/108/2018. av. 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 15130-156/2/2020.AV. Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 15130-156/4/2021.AV. Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 15130-156/4/2020.AV. Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 15130-156/9/2020.AV. Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
15130-156/10/2020.AV. Összes