Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Biharkeresztes

4110 Biharkeresztes, Szacsvai u 13.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09090-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09090-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09090-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09090-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09090-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09090-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09090-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 09090-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 09090-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09090/156/1/2020.AV. 2020-01-07 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09090-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Biharkeresztes HRK 09090-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Ártánd KHÁH 09090-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09090-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09090-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09090-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09090-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09090-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09090-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09090-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 09090-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 09090/156/2/2022. AV. Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 09090-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 09090-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 09090-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 09090-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 09090-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 09090-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 09090-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 09090-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Visszaadás 09090-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 09090-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 09090-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 09090-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 09090-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 09090-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 09090-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 09090-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 09090-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 09090-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 09090-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 09090/156/3/2020.AV. 2020-06-22 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 09090/156/4/2020.AV. 2020-06-22 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 09090/156/5/2020.AV. 2020-06-22 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
09090/156/1/2022.AV. 2022-03-30 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09090-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09090-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 09090-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 09090-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 09090-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 09090-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09090-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 09090-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 09090-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 09090-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 09090-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09090-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 09090-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 09090-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 09090-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09090-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 09090-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 09090-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 09090-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 09090-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 09090-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 09090/156/1/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Bűnügy

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 09090-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 09090-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 09090-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 09090-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Utazási utalványok nyilvántartása 09090-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 09090-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 09090-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 09090-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 09090-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 09090-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 09090-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 09090-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 09090-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 09090/156/1/2020 AV 2020-01-07 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 09090-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09090-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 09090-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 09090-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 09090-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 09090-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 09090-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 09090-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 09090-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 09090-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 09090-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 09090-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 09090-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 09090-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09090/156/72/2018.A.V. 2019-02-01 2019-02-01 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 09090/156/2/2021.A.V. 2021-09-06 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09090/156/4/201.AV. 2021-11-04 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09090/156/5/2021.AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 09090/156/6/2020.AV. 2020-11-19 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
09090/156/7/2020.AV. 2020-11-19 Összes