Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Nagylak

6933 Nagylak, Petőfi Sándor utca 19.
dr. Katona Zsolt Balázs
r. százados
katonazb@csongrad.police.hu
+36(62)562-400/1401 BM: (33)14-01

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 06090-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 06090-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 06090-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 06090-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 06090-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 06090-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 06090-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 06090-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 06090-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 06090-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 06090-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 06090-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 06090-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 06090-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 06090-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 06090-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 06090-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 06090-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 06090-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 06090-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 06090-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 06090-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 06090-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 06090-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 06090-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 06090-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 06090-156/8/2020.AV 2020-11-03 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 06090-156/9/2020.AV 2020-11-03 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 06090-156/2/2022. AV Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 06090-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 06090-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 06090-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 06090-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 06090-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 06090-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 06090-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 06090-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 06090-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 06090-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 06090-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 06090-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 06090-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 06090-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 06090-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 06090-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kishatárforgalmi engedély visszavonása 06090-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
A vízi közlekedésben részt vevő utasok adatai 06090-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 06090-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 06090-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 06090-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 06090-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 06090-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 06090-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 06090-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 06090-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 06090-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 06090-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határvízen történő közlekedés engedélyezése 06090-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 06090-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 06090-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 06090-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 06090-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 06090-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 06090-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 06090-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 06090-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 06090-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 06090-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 06090-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 06090-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 06090-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 06090-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 06090-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 06090-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 06090-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 06090-156/4/2020.AV 2020-06-22 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 06090-156/5/2020.AV 2020-06-22 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 06090-156/6/2020.AV 2020-06-22 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
06090-156/1/2022. AV Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 06090-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 06090-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 06090-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 06090-156/1/2021. AV 2021-04-20 Összes
Bűnügy

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Schengeni Információs Rendszer 06090-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 06090-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 06090-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 06090-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 06090-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 06090-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 06090-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 06090-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 06090-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 06090-156/2/2019.AV 2019-09-30 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 06090-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 06090-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 06090-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 06090-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 06090-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 06090-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 06090-156/1/2019.AV 2019-06-26 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 06090-156/3/2019.AV 2019-09-30 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 06090-156/2/2021. AV 2021-04-20 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 06090-156/3/2021. AV Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 06090-156/1/2020.AV 2020-04-30 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 06090-156/2/2020.AV 2020-04-30 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 06090-156/3/2020. AV 2020-05-19 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 06090-156/7/2020.AV 2020-07-06 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 06090-156/10/2020.AV 2020-11-18 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
06090-156/11/2020.AV 2020-11-18 Összes