Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Nyírbátor

4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2-4.
dr. Nagy Dóra

nagydora@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15090/156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 15090/156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15090/156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15090/156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15090/156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 15090/156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 15090/156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 15090/156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 15090/156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 15090/156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 15090/156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 15090/156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15090/156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 1590-156/1/2022.AV. Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 15090/156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kishatárforgalmi engedély visszavonása 15090/156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 15090/156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 15090/156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 15090/156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 15090/156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 15090/156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 15090/156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 15090/156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 15090/156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 15090/156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 15090/156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 15090/156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 15090/156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 15090/156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 15090-156/2/2020.AV. Összes
Határforgalom-ellenőrzés 15090-156/3/2020.AV. Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 15090-156/4/2020.AV. Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 15090/156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Leltárfelelősök nyilvántartása 15090/156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 15090/156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 15090/156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 15090/156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 15090/156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 15090/156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 15090/156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 15090/156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 15090/156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 15090/156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 15090/156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 15090-156/1/2019.AV. 2019-09-30 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 15090-156/1/2021.AV. 2021-03-09 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
15090-156/6/2020.AV. Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 15090-156/5/2020.AV. Összes