Adatvédelmi nyilvántartás

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

4024 Debrecen, Kossuth u. 20.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közterületi térfigyelő kamerázás 09000-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Debrecen 09000-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes Debreceni Rendőrkapitányság
4024 Debrecen, Budai É. u. 4.
Dr. Rásó Orsolya
rasooe@hajdu.police.hu
52/516-400
Közterületi térfigyelő kamerázás Debrecen 09000-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes Debreceni Rendőrkapitányság
Debrecen, Budai É. u. 4.
Dr

Díjkitűzés 09000-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 09000-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 09000-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09000-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Debrecen 09000-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09000-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 09000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 09000-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 09000-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 09000-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09000-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 09000-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 09000-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 09000-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 09000-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 09000-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09000-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 09000-156/182/2018.AV 2018-08-21 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 09000-156/182/2018.AV 2018-08-21 Összes
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 09000-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 09000-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 09000-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 09000-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 09000-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 09000-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 09000-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 09000/156/6/2021.AV. 2021-09-20 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 09000/156/7/2021.AV. 2021-09-20 Összes

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 09000-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 09000-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 09000-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 09000-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 09000-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 09000-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 09000/156/1/2022.AV 2022-03-31 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 09000-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 09000-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 09000-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09000-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 09000-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 09000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09000-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09000-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 09000-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09000-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09000-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 09000-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09000-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09000-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 09000-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 09000-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 16060-156/2/2019.AV 2019-12-30 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09000/156/2-2/2019. AV. 2019-12-31 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 05090-156/2/2020. AV. 2020-03-16 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. 09000-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 4028 Debrecen, Baksai u. 25. 09000-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09000-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 09000-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 09000-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 09000-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09000-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09000-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 09000-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 09000-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 09000-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 09000-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 09000-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 09000-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09000-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09000-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09000-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 09000-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09000-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség weboldalát – www.police.hu – oldalt látogató személyek nyilvántartása 09000/156/5/2019.AV. 2019-09-25 Összes
A Rendőrség weboldalát – www.police.hu – oldalt látogató személyek nyilvántartása 09000/156/5/2019.A.V. 2019-09-25 2019-09-30 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 09000/156/3/2021.AV. 2021-03-08 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 09000/156/3/2021.AV. 2021-03-08 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 09000/156/4/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 09000/156/5/20201.AV. 2021-08-31 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 09000/156/6/2022.AV. 2022-04-08 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 09000/156/4/2022.AV. 2022-04-08 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 09000/156/5/2022.AV. 2022-04-08 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 09000-156/1/2019.AV 2019-01-22 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 09000-156/181/2018.AV 2018-07-31 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 09000-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 09000-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 09000-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 09000-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 09000-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 09000-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 09000-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 09000-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 09000-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 09000-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 09000-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 09000-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 09000-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 09000-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 09000-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 09000-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 09000-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 09000-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 09000-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 09000-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 09000-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 09000-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 09000-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 09000-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 09000/156/6/2019.AV 2018-09-25 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 09000/156-5/2019.AV. 2018-09-25 2019-09-26 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 09000/156/4/2019.AV 2019-08-22 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 09000/156/3/2019.AV. 2019-08-22 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 07040-156/4/2019 AV 2019-08-06 2019-08-23 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 09000/156/5/2019.AV. 2019-09-25 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 09000/156/1/2020.AV. 2020-01-29 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 09000-156/3/2020.AV 2020-04-07 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09000/156/2/2021.AV. 2021-03-08 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 09000/156/6/2021.AV. 2021-08-31 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09000/156/9/2021.AV. 2021-11-15 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 09000-156/3/2019AV 2018-08-23 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 09000-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 09000-156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 09000-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 09000-156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 09000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 09000-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 09000-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 09000-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 09000-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 09000-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 09000-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 09000-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 09000-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 09000-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 09000-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 09000-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 09000-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 09000-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 09000-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 09000-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 09000-156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 09000-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 09000-156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 09000-156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 09000-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 09000-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 09000-156/176/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 09000-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 09000-156/178/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 09000-156/179/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése felfüggesztve 09000-156/2/2019.AV 2018-08-22 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 09000/156/8/2022.AV. 2022-04-29 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 09000/156/4/2022.AV. 2022-04-29 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 09000-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09000-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 09000/156/2/2022.AV. 2022-03-31 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 09000-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 09000-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 09000-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 09000-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 09000-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 09000-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 09000-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 09000-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 09000-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 09000-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 09000-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 09000-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 09000-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 09000-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 09000-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 09000-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 09000-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 09000-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
09000/156/3/2022.AV. 2022-03-31 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 09000-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 09000-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 09000-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 09000-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 09000-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 09000/156/1/2021.AV. 2021-03-08 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A védelmi ellenőrzés szakmai felügyeletének ellátása 09000-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légirendészeti ellenőrzések 09000-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 09000-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 09000-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 09000-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 09000-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 09000-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09000-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 09000-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 09000-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 09000-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09000-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 09000-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09000-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09000-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09000-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 09000-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 09000-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 09000-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 09000-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 09000-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 09000-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 09000-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 09000-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 09000-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 09000-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 09000-156/180/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 09000-156/5/2020.AV 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09000/156/6/2020.AV. 2020-10-20 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09000/156/7/2020.AV. 2020-10-20 Összes