Adatvédelmi nyilvántartás

Hajdúhadházi Rendőrkapitányság

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 4.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 09030/156/154-1/2018.AV 2020-07-28 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 09030-156/31/2018. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 09030-156/33/2018. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 09030-156/34/2018. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 09030-156/35/2018. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 09030-156/36/2018. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 09030-156/37/2018. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09030-156/38/2018. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 09030-156/39/2018. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 09030-156/40/2018. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 09030-156/41/2018. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 09030-156/42/2018. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09030-156/43/2018. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 09030-156/44/2018. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 09030-156/45/2018. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 09030-156/47/2018. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09030-156/48/2018. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 09030-156/49/2018. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 09030-156/50/2018. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 09030-156/51/2018. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 09030-156/52/2018. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 09030-156/53/2018. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 09030-156/54/2018. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 09030-156/55/2018. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 09030-156/56/2018. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 09030-156/57/2018. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09030-156/58/2018. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Hajdúhadház 09030-156/147/2018. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Téglás 09030-156/148/2018. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 09030-156/46/2018. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Vámospércs 09030/156/149/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 09030-156/1/2018. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09030-156/2/2018. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09030-156/3/2018. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 09030-156/5/2018. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 09030-156/8/2018. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09030-156/9/2018. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09030-156/10/2018. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 09030-156/11/2018. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 09030-156/12/2018. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09030-156/13/2018. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09030-156/14/2018. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09030-156/6/2018. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09030/156/149/2018.AV. 2020-01-07 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09030/156/149/2018.AV. 2020-01-07 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Hajdúhadházi Rk 09030-156/16/2018. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09030-156/17/2018. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 09030-156/18/2018. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09030-156/19/2018. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 09030-156/20/2018. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09030-156/21/2018. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09030-156/22/2018. 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 09030-156/23/2018. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 09030-156/24/2018. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 09030-156/25/2018. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09030-156/26/2018. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09030-156/27/2018. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09030-156/28/2018. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 09030-156/29/2018. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09030-156/30/2018. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 09030/263/2018.AV. 2021-03-18 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 09030/156/170/2018.A.V. 2022-04-07 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 09030/156/171/2018.A.V. 2022-04-07 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 09030-156/79/2018. 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 09030-156/80/2018. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 09030-156/81/2018. 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 09030-156/82/2018. 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 09030-156/83/2018. 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 09030-156/85/2018. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 09030-156/86/2018. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 09030-156/87/2018. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 09030/156/81-1/2018.AV. 2021-09-24 Összes

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 09030-156/63/2018. 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 09030-156/64/2018. 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 09030-156/65/2018. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 09030-156/66/2018. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 09030-156/67/2018. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 09030-156/68/2018. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 09030-156/71/2018. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 09030-156/72/2018. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 09030-156/69/2018. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 09030/156/168/2022.AV. 2022-03-30 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 09030-156/73/2018. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 09030-156/74/2018. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 09030-156/75/2018. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 09030-156/76/2018. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 09030-156/77/2018. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 09030-156/78/2018. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 09030-156/59/2018. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 09030-156/60/2018. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09030-156/61/2018. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 09030/169/2022.AV. 2022-03-30 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 09030-156/90/2018. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 09030-156/91/2018. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 09030-156/93/2018. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 09030-156/94/2018. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 09030-156/95/2018. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 09030-156/96/2018. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 09030-156/97/2018. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 09030-156/98/2018. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 09030/262/2018.AV. 2021-03-18 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 09030-156/99/2018. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 09030-156/100/2018. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 09030-156/158/2018. 2020-10-19 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 09030-156/101/2018. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 09030-156/102/2018. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09030-156/103/2018. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 09030-156/104/2018. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09030-156/107/2018. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 09030-156/108/2018. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09030-156/109/2018. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09030-156/110/2018. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09030-156/111/2018. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 09030-156/113/2018. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 09030-156/114/2018. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 09030-156/115/2018. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 09030-156/116/2018. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 09030-156/118/2018. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 09030-156/119/2018. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 09030-156/120/2018. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 09030-156/121/2018. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 09030-156/105/2018. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 09030-156/106/2018. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 09030-156/155/2018.RAV 2020-08-31 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09030-156/159/2018. 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09030-156/160/2018. 2020-10-19 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 09030-156/161/2018. 2020-10-19 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 09030/156/165/2018.AV. 2021-04-20 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 09030-156/124/2018. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 09030-156/125/2018. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 09030-156/126/2018. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 09030-156/127/2018. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 09030-156/128/2018. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 09030-156/130/2018. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 09030-156/131/2018. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 09030-156/134/2018. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 09030-156/135/2018. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09030-156/136/2018. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 09030-156/137/2018. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 09030-156/138/2018. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 09030-156/139/2018. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 09030-156/140/2018. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 09030-156/141/2018. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 09030-156/142/2018. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 09030-156/143/2018. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 09030-156/145/2018. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 09030-156/146/2018. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09030/156/136/2018.AV 2018-03-25 2019-02-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 09030/156/147/2018.AV 2019-08-26 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09030/156/264/2018.AV. 2021-03-18 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09030/156/167/2018.A.V. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 09030/156/158/2018.AV. 2020-05-12 Összes