Adatvédelmi nyilvántartás

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 78.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 09060-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09060-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09060-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 09060-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 09060-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09060-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09060-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 09060-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 09060-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 09060-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09060-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09060-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 09060-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 09060-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09060-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09060/156/1/2020.AV. 2020-01-06 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 09060-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09060-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 09060-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09060-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 09060-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09060-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09060-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 09060-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 09060-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 09060-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 09060-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09060-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09060-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09060-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 09060-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09060-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 09060-156/8/2020.AV 2020-10-19 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 09060/156/2/2021.AV. 2021-03-12 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 09060/156/4/2022.AV. 2022-04-07 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 09060/156/5/2022.AV. 2022-04-29 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 09060-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 09060-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 09060-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 09060-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 09060-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 09060-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 09060-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09060-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 09060-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 09060-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 09060-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 09060-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09060-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 09060-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 09060-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 09060-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09060-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 09060-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 09060-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 09060-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 09060-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 09060-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 09060-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 09060-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 09060-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 09060-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09060-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 09060-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 09060-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 09060-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09060-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09060-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 09060/156/1/2022.AV. 2022-03-28 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 09060-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 09060-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 09060-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 09060-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 09060-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 09060-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 09060-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 09060-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 09060/156/2/2022. AV. 2022-03-28 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 09060-156/74/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 09060-156/75/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 09060-156/76/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 09060-156/77/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 09060-156/78/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 09060-156/79/2018.RAV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 09060-156/80/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 09060-156/81/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 09060-156/82/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 09060-156/84/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 09060-156/83/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 09060-156/85/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 09060-156/86/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 09060-156/87/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 09060-156/88/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 09060-156/89/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 09060-156/90/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 09060/156/3/2021.AV. 2021-03-12 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 09060-156/91/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 09060-156/92/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 09060-156/93/2018.RAV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 09060-156/95/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09060-156/96/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 09060-156/97/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09060-156/100/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 09060-156/101/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09060-156/102/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09060-156/103/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09060-156/104/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 09060-156/105/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 09060-156/106/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 09060-156/107/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 09060-156/108/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 09060-156/109/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 09060-156/110/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 09060-156/111/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 09060-156/112/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 09060-156/113/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 09060-156/114/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 09060-156/115/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 09060-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 09060-156/98/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 09060-156/99/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 09060-156/7/2020.AV 2020-08-31 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 09060/156/4/2021.A.V. 2021-04-16 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 09060-156/116/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 09060-156/117/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 09060-156/118/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 09060-156/119/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 09060-156/120/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 09060-156/121/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 09060-156/122/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 09060-156/123/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 09060-156/124/2018.RAV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 09060-156/125/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 09060-156/126/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 09060-156/127/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 09060-156/128/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 09060-156/129/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 09060-156/130/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 09060/156/1/2020.AV. 2020-01-06 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 09060-156/131/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 09060-156/132/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09060-156/133/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 09060-156/134/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 09060-156/135/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 09060-156/136/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 09060-156/137/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 09060-156/138/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 09060-156/139/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 09060-156/140/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 09060-156/141/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 09060-156/142/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 09060-156/143/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 09060-156/144/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 09060/156/6/2020.AV. 2020-06-16 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09060/156/1/2021.AV. 2021-03-12 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 09060/156/5/2021.AV. 2021-09-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09060/156/17/2018.AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 09060/156/5/2020. AV. 2020-05-12 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 09060/156/4/2020.AV. 2020-05-12 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 09060/2/2020.AV 2020-03-24 Összes