Adatvédelmi nyilvántartás

I. kerületi Rendőrkapitányság

Budapest, I. ker. Pauler utca 13.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01010/156/1/2019.AV 2019-02-12 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 01010-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01010-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01010-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01010-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 01010-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01010-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01010-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01010-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01010-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01010-156/3/2019. AV 2019-09-05 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 01010/156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 01010/156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 01010/156/87/2018. AV 2018-08-28 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01010-156/2/2021.AV 2021-03-16 Összes
Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01010-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01010-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01010-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01010-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01010-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01010-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01010-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01010-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01010-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01010-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01010-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 01010/156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01010-156/3/2020. AVI 2020-01-23 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Bűnjelkezelés 01010-156/49/2018 AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01010-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01010-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01010-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01010-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01010-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01010-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 01010/156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 01010-156/6/2020.AV 2020-10-27 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 01010-156/7/2020.AV 2020-10-27 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01010-1569/1/2021.AV 2021-03-16 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01010-156/3/2022.AV 2022-04-20 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01010-156/6/2022.AV 2022-05-31 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01010-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01010-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01010-156/2/2022.AV 2022-04-11 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 01010-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01010-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01010-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01010-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01010-156/1/2018 AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01010-156/2/2018 AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01010-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 01010-156/1/2022.AV 2022-04-11 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01010-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01010-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 01010-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 01010-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01010-156/3/2021.AV 2021-03-16 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01010-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01010-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01010/156/88/2018. AV 2018-08-28 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01010/156/89/2018. AV 2018-08-28 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01010/156/90/2018. AV 2018-08-28 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 01010-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01010-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01010-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01010/156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01010/156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01010/156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 01010-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01010-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 01010-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 01010-156/2/2019. AV 2019-09-05 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01010/156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01010/156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 01010/156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01010/156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 01010/156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01010/156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01010-156/4/2022.AV 2022-05-19 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01010-156/5/2022.AV 2022-05-19 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01010-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01010-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01010-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 01010-156/23/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01010-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01010-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01010-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01010-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01010-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01010-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01010-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01010-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01010-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01010-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01010/156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01010/156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01010/156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01010/156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01010/156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01010/156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01010/156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 01010/156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01010-156/4/2020.AV 2020-03-24 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 01010-156/5/2020.AV 2020-03-24 Összes