Adatvédelmi nyilvántartás

II. kerületi Rendőrkapitányság

1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01020/156/1/2019.AV 2019-02-04 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 01020/156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01020/156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01020/156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01020-156/2/2019. AV 2019-09-05 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 01020-156/70/2018. AV 2018-07-23 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01020-156/2/2020. AV 2020-01-30 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01020-156/3/2021.AV 2021-03-16 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01020-156/5/2021.AV 2021-11-15 Összes
Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01020/156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01020/156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01020/156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01020/156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01020/156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01020/156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01020/156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01020/156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01020/156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01020/156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01020/156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01020-156/1/2020. AV 2020-01-30 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01020/156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01020/156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01020/156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01020/156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01020/156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01020/156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01020/156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01020-156/3/2020.AV 2020-03-27 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01020-156/2/2021.AV 2021-03-16 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01020-156/2/2022.AV 2022-04-26 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01020-156/5/2022.AV 2022-05-26 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01020/156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01020/156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01020/156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01020/156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01020/156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01020/156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01020/156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01020/156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01020/156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01020/156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01020/156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01020/156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01020/156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01020/156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 01020-156/4/2021.AV 2021-07-01 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01020/156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01020-156/5/2020.AV 2020-03-27 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01020-156/1/2022.AV 2022-04-08 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 01020/156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01020/156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01020/156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01020/156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01020/156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01020/156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01020/156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 01020/156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01020/156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01020-156/1/2021.AV 2021-03-16 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01020/156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01020/156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01020-156/67/2018. AV 2018-07-23 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01020-156/68/2018. AV 2018-07-23 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01020-156/69/2018. AV 2018-07-23 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 01020/156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 01020/156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01020/156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01020/156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01020/156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01020/156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01020/156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01020/156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01020/156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 01020/156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01020/156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01020/156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 01020-156/71/2018. AV 2018-07-23 Összes
Bűnügyi hírlevél 01020-156/72/2018. AV 2018-07-23 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01020-156/7/2020.AV 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01020-156/8/2020.AV 2020-10-21 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 01020-156/9/2020.AV 2020-10-21 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 01020/156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01020/156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01020/156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 01020/156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01020/156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 01020/156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 01020/156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01020-156/3/2022.AV 2020-05-13 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01020-156/4/2022.AV 2022-05-13 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01020-156/4/2020.AV 2020-03-27 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 01020-156/6/2020.AV 2020-05-21 Összes