Adatvédelmi nyilvántartás

IV. kerületi Rendőrkapitányság

1042 Budapest, Árpád út 87.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01040/156/1/2019.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01040-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01040-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 01040-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01040-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 01040-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01040-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 01040-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01040-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01040-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01040-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 01040-156/105/2018. AV 2018-08-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01040-156/2/2019. AV 2019-08-23 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01040-156/2/2020. AV 2020-01-29 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01040-156/3/2021.AV 2021-03-12 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 01040-156/3/2020.AV 2020-03-23 Összes
Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01040-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01040-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01040-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01040-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01040-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 01040-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01040-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01040-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01040-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01040-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01040-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01040-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01040-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01040-156/1/2020. AV 2020-01-23 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01040-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01040-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 01040-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 01040-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01040-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01040-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01040-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 01040-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01040-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01040-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01040-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01040-156/2/2021.AV 2021-03-12 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01040-156/4/2022.AV 2022-05-24 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01040-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01040-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01040-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01040-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01040-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01040-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01040-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 01040-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01040-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01040-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01040-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01040-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01040-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01040-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01040-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01040-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 01040-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01040-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 01040-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01040-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01040-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01040-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01040-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01040-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01040-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01040-156/3/2022.AV 2022-04-26 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01040-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01040-156/2/2022.AV 2022-04-06 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 01040-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01040-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01040-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01040-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01040-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01040-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01040-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 01040-156/1/2022.AV 2022-04-06 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 01040-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01040-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01040-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 01040-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 01040-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01040-156/1/2021.AV 2021-03-12 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01040-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01040-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01040-156/106/2018. AV 2018-08-01 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01040-156/107/2018. AV 2018-08-01 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01040-156/108/2018. AV 2018-08-01 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 01040-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 01040-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01040-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01040-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01040-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01040-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01040-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 01040-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01040-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01040-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01040-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 01040-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01040-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01040-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01040-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01040-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Leltárfelelősök nyilvántartása 01040-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01040-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01040-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 01040-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 01040-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01040-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 01040-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01040-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01040-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01040-156/7/2020.AV 2020-11-20 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
01040-156/8/2020.AV 2020-11-20 Összes