Adatvédelmi nyilvántartás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

5002 Szolnok, Baross utca 39.
Varga Zsolt
c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
+36(56)377-515/1409 BM: (32)14-09

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 16000-156/143/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 16000-156/9/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 16000-156/144/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 16000-156/10/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 16000-156/145/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 16000-156/3/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 16000-156/4/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 16000-156/5/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 16000-156/6/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 16000-156/12/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 16000-156/13/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 16000-156/2/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 16000-156/24/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 16000-156/25/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 16000-156/14/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 16000-156/15/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 16000-156/16/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 16000-156/17/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 16000-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 16000-156/1/2020.AV 2020-01-07 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 16000-156/3/2020.AV 2020-03-17 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 16000-156/26/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 16000-156/27/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 16000-156/28/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 16000-156/29/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 16000-156/7/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 16000-156/8/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 16000-156/22/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 16000-156/23/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 16000-156/146/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 16000-156/30/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 16000-156/31/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 16000-156/147/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 16000-156/148/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 16000-156/149/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 16040-156/186/2018.AV 2018-11-20 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 16000-156/4/2020.AV 2020-03-17 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 16000-156/14/2020.AV 2020-10-19 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 16000-156/15/2020.AV 2020-10-19 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 16000-156/3/2021.AV 2021-03-12 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 16000-156/4/2021.AV 2021-03-12 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 16000-156/5/2021.AV 2021-03-12 Összes
Képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, felhasználása és közzététele a rendőrség tájékoztatási felületein (rendőrségi honlap, twitter és YouTube csatorna, Zsaru Magazin) 16000-156/9/2021.AV 2021-10-28 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 16000-156/4/2022.AV 2022-04-08 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 16000-156/5/2022.AV 2022-04-08 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 16000-156/6/2022.AV 2022-04-08 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 16000-156/150/2018. AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 16000-156/151/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 16000-156/152/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 16000-156/153/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 16000-156/154/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 16000-156/155/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 16000-156/156/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 16000-156/157/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 16000-156/158/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 16000-156/159/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 16000-156/160/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 16000-156/161/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 16000-156/162/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 16000-156/163/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 16000-156/164/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 16000-156/165/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 16000-156/166/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 16000-156/167/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 16000-156/168/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 16000-156/169/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 16000-156/170/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 16000-156/171/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 16000-156/172/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 16000-156/173/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 16000-156/174/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 16000-156/175/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 16000-156/176/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 16000-156/177/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 16000-156/178/2018. AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 16000-156/179/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 16000-156/180/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 16000-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 16000-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16000-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16000-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 16000-156/2/2022.AV 2022-03-31 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 16000-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 16000-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 16000-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 16000-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 16000-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 16000-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 16000-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 16000-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 16000-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 16000-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 16000-156/1/2022.AV 2022-03-31 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 16000-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 16000-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 16000-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 16000-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 16000-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 16000-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 16000-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16000-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 16000-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 16000-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 16000-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 16000-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 16000-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16000-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 16000-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 16000/156/182/2018.AV 2018-08-23 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 16000-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 16000-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 16000-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 16000-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
16000-156/3/2022.AV 2022-03-31 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 16000-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 16000-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 16000-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 16000-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 16000-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 16000-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 16000-156/2/2021.AV 2021-03-12 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 16000-156/68/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 16000-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 16000-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 16000/156/183/2018.AV 2018-08-23 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 16000-156/184/2018.AV 2018-08-23 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 16000-156/185/2018.AV 2018-08-23 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 16000-156/16/2020.AV 2020-10-19 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 16000-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 16000-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16000-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 16000-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 16000-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 16000-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16000-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 16000-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16000-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16000-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16000-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 16000-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 16000-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 16000-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 16000-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 16000-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 16000-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 16000-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 16000-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 16000-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 16000/156/181/2018.AV 2018-08-14 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 16000-156/13/2020.AV 2020-08-29 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16000-156/17/2020.AV 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16000-156/18/2020.AV 2020-10-19 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 16000-156/19/2020.AV 2020-10-19 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 16000-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 16000-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 16000-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 16000-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 16000-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 16000-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 16000-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 16000-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 16000-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 16000-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 16000-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 16000-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 16000-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 16000-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 16000-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 16000-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 16000-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 16000-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 16000-156/108/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 16000-156/109/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 16000-156/110/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 16000-156/111/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 16000-156/112/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 16000-156/113/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 16000-156/114/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 16000-156/115/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 16000-156/116/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 16000-156/2/2019.AV 2019-08-26 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 16000-156/12/2020.AV 2020-06-11 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 16000-156/7/2022.AV 2022-05-02 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 16000-156/8/2022.AV 2022-05-02 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 16000-156/117/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 16000-156/118/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 16000-156/119/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 16000-156/120/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 16000-156/121/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 16000-156/122/2018. AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 16000-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 16000-156/124/2018. AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 16000-156/125/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 16000-156/126/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 16000-156/127/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 16000-156/128/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 16000-156/129/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 16000-156/130/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 16000-156/131/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 16000-156/132/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 16000-156/133/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 16000-156/134/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 16000-156/135/2018. AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 16000-156/136/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 16000-156/137/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 16000-156/138/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 16000-156/139/2018. AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 16000-156/140/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 16000-156/141/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 16000-156/142/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 16000-156/1/2019.AV 2019-01-28 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 16000-156/3/2019.AV 2019-08-26 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 16000-156/5/2019.AV 2019-10-10 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 16000-156/2/2020.AV 2020-01-31 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 16000-156/5/2020.AV 2020-03-19 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 16000-156/8/2020.AV 2020-04-08 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 16000-156/11/2020.AV 2020-06-11 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 16000-156/1/2021.AV 2021-03-10 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 16000-156/10/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 16000-156/6/2020.AV 2020-03-20 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 16000-156/7/2020.AV 2020-03-20 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 16000-156/9/2020.AV 2020-05-11 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 16000-156/10/2020.AV 2020-05-12 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 16000-156/20/2020.AV 2020-11-18 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
16000-156/21/2020.AV 2020-11-18 Összes