Adatvédelmi nyilvántartás

Jászberény Rendőrkapitányság

5100 Jászberény, Hatvani u. 1.
Varga Zsolt
c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
+36(56)377-515/1409 BM: (32)14-09

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 16020-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 16020-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 16020-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 16020-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 16020-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 16020-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 16020-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 16020-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 16020-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 16020-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 16020-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 16020-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 16020-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 16020-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 16020-156/2/2020.AV 2020-02-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 16020-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 16020-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 16020-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 16020-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 16020-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 16020-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 16020-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 16020-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 16020-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 16020-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 16020-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 16020-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 16020-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 16020-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 16020-156/3/2020.AV 2020-03-18 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 16020-156/13/2020.AV 2020-06-11 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 16020-156/15/2020.AV 2020-10-01 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 16020-156/2/2021.AV 2021-03-19 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 16020-156/3/2022.AV 2022-04-11 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 16020-156/4/2022.AV 2022-04-11 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 16020-156/5/2022.AV 2022-04-28 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 16020-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 16020-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 16020-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 16020-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 16020-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 16020-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 16020-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 16020-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 16020-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Jásztelek 16020-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5141 Jásztelek Szabadság u. 71.
jasztelek@vnet.hu
06/57-462-069
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
JNSZ MRFK 5000 Szolnok Baross u. 39.
Varga Zsolt c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
06/56-377-515 BM.: 32/14-09
-
Közterületi térfigyelő kamerázás Jászárokszállás 16020-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5123 Jászárokszállás Árpád tér 1.
hivatal@jaszarokszallas.hu
06/57-531-050
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
JNSZ MRFK 5000 Szolnok Baross u. 39.
Varga Zsolt c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
06/56-377-515 BM.: 32/14-09
Jászárokszállás Város Polgárőrsége
czuczu.k@freemail.hu
06/30-621-7040 06/30-621-7195
-
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 16020-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 16020-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 16020-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 16020-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 16020-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 16020-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 16020-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 16020-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 16020-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 16020-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 16020-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 16020-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 16020-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 16020-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 16020-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 16020-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 16020-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 16020-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16020-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16020-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 16020-156/9/2020.AV 2020-06-11 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 16020-156/2/2022.AV 2022-03-28 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 16020-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 16020-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 16020-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 16020-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 16020-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 16020-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 16020-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 16020-156/1/2022.AV 2022-03-28 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 16020-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 16020-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 16020-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 16020-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 16020-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 16020-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16020-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 16020-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 16020-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 16020-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 16020-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 16020-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 16020-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 16020-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 16020-156/1/2021.AV 2021-03-19 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 16020-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 16020-156/117/2018.AV. 2018-08-02 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 16020-156/118/2018.AV. 2018-08-02 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 16020-156/10/2020.AV 2020-06-11 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 16020-156/14/2020.AV 2020-06-11 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 16020-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 16020-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 16020-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16020-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16020-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 16020-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 16020-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 16020-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 16020-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 16020-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 16020-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 16020-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 16020-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 16020-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 16020-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 16020-156/119/2018.AV. 2018-08-02 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 16020-156/11/2020.AV 2020-06-11 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16020-156/12/2020.AV 2020-06-11 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16020-156/17/2020.AV 2020-10-20 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 16020-156/16/2020.AV 2020-10-20 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 16020-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 16020-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 16020-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 16020-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 16020-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 16020-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 16020-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 16020-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 16020-156/2/2019.AV 2019-08-15 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 16020-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 16020-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 16020-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 16020-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 16020-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 16020-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 16020-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 16020-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 16020-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 16020-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 16020-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 16020-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 16020-156/116/2018.AV. 2018-08-02 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 16020-156/1/2019.AV 2019-01-29 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 16020-156/3/2019.AV 2019-08-15 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 16020-156/1/2020.AV 2020-01-28 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 16020-156/4/2020.AV 2020-03-23 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 16020-156/7/2020.AV 2020-04-07 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 16020-156/3/2021.AV 2021-03-19 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 16020-156/4/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 16020-156/6/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 16020-156/5/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 16020-156/8/2020.AV 2020-05-14 Összes