Adatvédelmi nyilvántartás

Kaposvári Rendőrkapitányság

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 12.
Horváthné Urbán Mónika
r. őrnagy
horvathneu@somogy.police.hu
+36(82)502-700/2009 BM: (23)20-09

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 14010/156-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 14010/156-3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 14010/156-4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 14010/156-6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 14010/156-7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 14010/156-8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 14010/156-9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 14010/156-11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 14010/156-12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 14010/156-13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 14010/156-14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 14010/156-15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 14010/156-16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 14010/156-17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 14010/156-18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 14010/156-10/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 14010/156-20/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 14010/156-21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 14010/156-22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 14010/156-23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 14010/156-24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 14010/156-25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 14010/156-26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 14010/156-27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 14010/156-28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 14010/156-29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 14010/156-30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 14010/156-31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 14010/156-32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 14010/156-33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 14010-156/116/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 14010-156/8/2020. AV. 2020-10-20 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 14010-156/5/2021. AV. 2021-09-06 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 14010-156/4/2022.AV. 2022-04-07 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 14010-156/5/2022.AV 2022-04-07 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 14010-156/6/2022.AV. 2022-04-07 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 14010/156-34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 14010/156-35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 14010/156-36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 14010/156-37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 14010/156-38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 14010/156-39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 14010/156-40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 14010/156-41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 14010/156-42/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 14010/156-43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 14010/156-44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 14010/156-45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 14010/156-46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 14010/156-47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 14010/156-48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 14010/156-49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 14010/156-51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 14010/156-52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 14010/156-53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 14010/156-54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 14010/156-55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 14010/156-56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 14010/156-57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 14010/156-58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 14010/156-59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 14010/156-60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 14010/156-61/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 14010/156-62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 14010/156-50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 14010-156/117/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 14010-156/118/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 14010/156-65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 14010/156-66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 14010/156-64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 14010-156/2/2022.AV. 2022-03-28 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 14010/156-67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 14010/156-68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 14010/156-69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 14010/156-70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 14010/156-73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 14010/156-74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 14010/156-71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 14010-156/1/2022. AV. 2022-03-28 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 14010/156-75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 14010/156-76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 14010/156-77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 14010/156-78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 14010/156-79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 14010/156-80/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 14010/156-81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 14010/156-82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 14010/156-83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 14010/156-84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 14010/156-86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 14010-156/122/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 14010-156/1/2021. AV 2021-03-16 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 14010/156-88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 14010/156-89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 14010-156/128/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 14010-156/129/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 14010-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 14010-156/9/2020. AV. 2020-10-20 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 14010/156-90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 14010/156-91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 14010/156-92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 14010/156-95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14010/156-96/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 14010/156-97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 14010/156-98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 14010/156-99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 14010/156-100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 14010/156-101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 14010/156-102/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 14010/156-93/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 14010/156-94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14010-156/123/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14010-156/124/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 14010-156/125/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 14010-156/126/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14010-156/10/2020. AV. 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14010-156/11/2020. AV. 2020-10-20 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 14010-156/3/2021. AV. 2021-04-19 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 14010-156/4/2021. AV. 2021-04-19 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 14010/156-103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 14010/156-104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 14010/156-105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 14010/156-107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 14010/156-109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 14010/156-110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 14010-156/3/2019. AV. 2019-09-17 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 14010/156-112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 14010/156-113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 14010/156-114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 14010/156-115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 14010-156/131/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 14010-156/1/2019. AV. 2019-01-24 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 14010/156/1/2020.AV 2020-01-28 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 14010-156/4/2020. AV. 2020-03-24 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 14010-156/5/2020. AV. 2020-04-16 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 14010-156/2/2021. AV. 2021-03-16 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 14010-156/10/2021. AV. 2021-11-15 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 14010-156/119/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 14010-156/120/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 14010-156/121/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
14010-156/3/2022.AV. 2022-03-28 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 14010-156/3/2020. AV. 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 14010-156/2/2020. AV. 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 14010-156/6/2020.AV. 2020-05-13 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 14010-156/7/2020. AV. 2020-06-22 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 14010-156/12/2020. AV 2020-11-17 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
14010-156/13/2020. AV. 2020-11-17 Összes