Adatvédelmi nyilvántartás

Kazincbarcika Rendőrkapitányság

3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 05040-156/92/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 05040-156/93/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 05040-156/94/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 05040-156/95/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 05040-156/96/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 05040-156/97/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05040-156/99/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05040-156/100/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05040-156/101/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05040-156/102/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05040-156/103/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05040-156/104/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 05040-156/105/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 05040-156/106/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 05040-156/98/2018. AV. 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05040-156/83/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05040-156/84/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05040-156/85/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05040-156/86/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05040-156/87/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 05040-156/88/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05040-156/89/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05040-156/90/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05040-156/91/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 05040/156/5/2020. AV. 2020-11-10 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 05040-156/2/2021. AV 2021-03-26 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 05040-156/3/2021. AV 2021-03-26 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 05040-156/4/2021. AV 2021-03-26 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 05040-156/1/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 05040-156/2/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 05040-156/3/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 05040-156/4/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 05040-156/5/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 05040-156/6/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 05040-156/7/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 05040-156/8/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 05040-156/9/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 05040-156/10/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 05040-156/11/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 05040-156/12/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 05040-156/13/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 05040-156/14/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 05040-156/15/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 05040-156/16/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 05040-156/17/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 05040-156/18/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05040-156/19/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 05040-156/20/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 05040-156/21/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05040-156/22/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 05040-156/23/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 05040-156/24/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 05040-156/25/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 05040-156/26/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 05040-156/27/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05040-156/28/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 05040-156/31/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05040-156/32/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05040-156/33/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05040-156/1/2020. AV 2020-03-19 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 05040-156/2/2022. AV. 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05040-156/38/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 05040-156/39/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05040-156/40/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 05040-156/42/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05040-156/43/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 05040-156/41/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 05040-156/1/2022. AV. 2022-03-29 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 05040-156/34/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05040-156/35/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05040-156/36/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 05040-156/37/2018. AV. 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05040-156/44/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05040-156/45/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05040-156/46/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05040-156/47/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05040-156/8/2021. AV 2021-09-22 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05040-156/9/2021. AV 2021-09-22 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 05040-156/29/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05040-156/30/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 05040-156/1/2021. AV 2021-03-26 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05040-156/48/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05040-156/49/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 05040-156/109/2018. AV 2018-07-16 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 05040-156/110/2018. AV 2018-07-16 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05040-156/50/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05040-156/51/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05040-156/52/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05040-156/53/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05040-156/56/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05040-156/57/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05040-156/58/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 05040-156/59/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 05040-156/60/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 05040-156/61/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 05040-156/62/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 05040-156/107/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05040-156/54/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05040-156/55/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 05040/156/6/2020. AV 2020-11-10 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 05040-156/6/2021. AV. 2021-04-20 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 05040-156/73/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 05040-156/74/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05040-156/75/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 05040-156/76/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 05040-156/77/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 05040-156/78/2018. AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 05040-156/79/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 05040-156/80/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 05040-156/81/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 05040-156/82/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 05040-156/13/2021. AV. 2021-11-19 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 05040-156/14/2021. AV. 2021-11-19 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 05040-156/15/2021. AV. 2021-11-19 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 05040-156/17/2021. AV. 2021-11-22 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 05040-156/19/2021. AV. 2021-11-22 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 05040-156/63/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 05040-156/64/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 05040-156/65/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 05040-156/66/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05040-156/67/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05040-156/68/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 05040-156/69/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 05040-156/70/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 05040-156/71/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05040-156/72/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 05040-156/108/2018. AV 2018-07-16 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 05040-156/1/2019. AV. 2019-02-07 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 05040-156/111/2018. AV 2019-09-18 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 05040-156/5/2021. AV 2021-03-26 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 05040-156/7/2021. AV 2021-09-02 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 05040-156/10/2021. AV. 2021-11-19 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 05040-156/2/2020. AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 05040-156/3/2020. AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 05040-156/4/2020. AV 2020-05-14 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 05040/156/7/2020. AV 2020-11-12 Összes