Adatvédelmi nyilvántartás

Kunszentmárton Rendőrkapitányság

5440 Kunszentmárton, Kossuth u. 7.
Varga Zsolt
c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
+36(56)377-515/1409 BM: (32)14-09

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 16040-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 16040-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 16040-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 16040-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 16040-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 16040-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 16040-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 16040-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 16040-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 16040-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 16040-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 16040-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 16040-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 16040-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 16040-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 16040-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 16040-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 16040-156/2/2020.AV 2020-02-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 16040-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 16040-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 16040-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 16040-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 16040-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 16040-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 16040-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 16040-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 16040-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 16040-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 16040-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 16040-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 16040-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 16040-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 16040-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 16040-156/3/2020.AV 2020-03-23 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 16040-156/10/2020.AV 2020-10-20 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 16040-156/11/2020.AV 2020-10-20 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 16040-156/3/2021.AV 2021-03-18 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 16040-156/3/2022.AV 2022-04-07 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 16040-156/4/2022.AV 2022-04-07 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 16040-156/5/2022.AV 2022-04-07 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 16040-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 16040-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 16040-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 16040-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 16040-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 16040-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 16040-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 16040-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 16040-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 16040-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 16040-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 16040-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 16040-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 16040-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 16040-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 16040-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 16040-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 16040-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 16040-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 16040-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 16040-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 16040-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 16040-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 16040-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 16040-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 16040-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 16040-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 16040-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16040-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16040-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 16040-156/2/2022.AV 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 16040-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 16040-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 16040-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 16040-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 16040-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 16040-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 16040-156/1/2022.AV 2022-03-29 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 16040-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 16040-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 16040-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 16040-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 16040-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 16040-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16040-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 16040-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 16040-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 16040-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 16040-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 16040-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 16040-156/1/2021.AV 2021-03-18 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 16040-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 16040-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 16040-156/133/2018.AV. 2018-07-31 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 16040-156/134/2018.AV. 2018-07-31 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 16040-156/136/2018.AV. 2018-07-31 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 16040-156/12/2020.AV 2020-10-20 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 16040-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 16040-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16040-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 16040-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16040-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16040-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16040-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16040-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 16040-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 16040-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 16040-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 16040-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 16040-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 16040-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 16040-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 16040-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 16040-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 16040-156/135/2018.AV. 2018-07-31 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16040-156/13/2020.AV 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16040-156/14/2020.AV 2020-10-20 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 16040-156/15/2020.AV 2020-10-20 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 16040-156/4/2021.AV 2021-04-19 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 16040-156/5/2021.AV 2021-04-19 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 16040-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 16040-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 16040-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 16040-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 16040-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 16040-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 16040-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 16040-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 16040-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 16040-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 16040-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 16040-156/123/2018.AV 2018-05-25 2020-06-09 Összes
RZS Ruházati modul 16040-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 16040-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 16040-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 16040-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 16040-156/3/2019.AV 2019-08-09 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 16040-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 16040-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 16040-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 16040-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 16040-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 16040-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 16040-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 16040-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 16040-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 16040-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 16040-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 16040-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 16040-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 16040-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 16040-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 16040-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 16040-156/132/2018.AV. 2018-07-31 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 16040-156/1/2019.AV 2019-01-28 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 16040-156/4/2019.AV 2019-08-09 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 16040-156/1/2020.AV 2020-02-05 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 16040-156/4/2020.AV 2020-03-23 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 16040-156/7/2020.AV 2020-04-08 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 16040-156/9/2020.AV 2020-06-09 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 16040-156/2/2021.AV 2021-03-18 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 16040-156/6/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 16040-156/5/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 16040-156/6/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 16040-156/8/2020.AV 2020-05-12 Összes