Adatvédelmi nyilvántartás

Marcali Rendőrkapitányság

8700 Marcali, Rákóczi u. 55.
Horváthné Urbán Mónika
r. őrnagy
horvathneu@somogy.police.hu
+36(82)502-700/2009 BM: (23)20-09

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 14040-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 14040-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 14040-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 14040-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 14040-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 14040-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 14040-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 14040-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 14040-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 14040-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 14040-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 14040-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 14040-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 14040-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 14040-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 14040-156/137/2018. AV. 2018-06-07 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 14040-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 14040-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 14040-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 14040-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 14040-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 14040-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 14040-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 14040-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 14040-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 14040-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 14040-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 14040-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 14040-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 14040-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás Balatonkeresztúri Rendőrőrs 14040-156/135/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás Böhönye Rendőrős 14040-156/136/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 14040-156/5/2020. AV. 2020-10-26 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 14040-156/6/2020. AV. 2020-10-26 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 14040-156/2/2021. AV. 2021-03-18 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 14040-156/3/2021. AV. 2021-03-18 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 14040-156/4/2021. AV 2021-03-18 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 14040-156/8/2021. AV. 2021-09-10 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 14040-156/4/2022.AV. 2022-04-06 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 14040-156/5/2022.AV. 2022-04-06 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 14040-156/6/2022.AV. 2022-04-06 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 14040-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 14040-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 14040-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 14040-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 14040-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 14040-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 14040-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 14040-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nikla 14040-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes 14040/3590/2013. ált. (együttműködési megállapodás)
Közterületi térfigyelő kamerázás Balatonkeresztúr 14040-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes 14040/1496/2012. ált. (együttműködési megállapodás)
Közterületi térfigyelő kamerázás Balatonmáriafürdő 14040-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes 14040/871/2015. ált. (együttműködési megállapodás)
Közterületi térfigyelő kamerázás Somogyszentpál 14040-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes 14040/4604/2015. ált. (együttműködési megállapodás)
Közterületi térfigyelő kamerázás Balatonberény 14040-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes 14040/1076/2016. ált. (együttműködési megállapodás)
Közterületi térfigyelő kamerázás Nemesvid 14040-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes 14040/1075/2016. ált. (együttműködési megállapodás)
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 14040-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 14040-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 14040-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 14040-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 14040-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 14040-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 14040-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 14040-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 14040-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 14040-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 14040-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 14040-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 14040-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 14040-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 14040-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 14040-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 14000-156/130/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 14040-156/131/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 14040-156/132/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 14040-156/133/2018. AV. 2018-06-07 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 14040-156/134/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 14040-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 14040-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 14040-156/2/2022.AV 2022-03-28 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 14040-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 14040-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 14040-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 14040-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 14040-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 14040-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 14040-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 14040-156/1/2022.AV. 2022-03-28 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 14040-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 14040-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 14040-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 14040-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 14040-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 14040-156/129/2018. AV. 2018-06-07 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 14040-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 14040-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 14040-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 14040-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 14040-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 14040-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 14040-156/1/2021. AV. 2021-03-18 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 14040-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 14040-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 14040-156/139/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 14040-156/140/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 14040-156/141/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 14040-156/7/2020. AV. 2020-10-26 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 14040-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 14040-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14040-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 14040-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 14040-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 14040-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 14040-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 14040-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 14040-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 14040-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 14040-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 14040-156/120/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14040-156/121/2018. AV. 2018-06-07 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 14040-156/122/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 14040-156/123/2018. AV. 2018-06-07 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14040-156/124/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 14040-156/125/2018. AV. 2018-06-07 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14040-156/8/2020. AV. 2020-10-26 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14040-156/9/2020. AV 2020-10-26 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 14040-156/10/2020. AV. 2020-10-26 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 14040-156/6/2021. AV. 2021-04-22 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 14040-156/7/2021. AV. 2021-04-22 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 14040-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 14040-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 14040-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 14040-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 14040-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 14040-156/2/2019.AV 2019-09-17 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 14040-156/119/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 14040-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 14040-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 14040-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 14040-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 14040-156/118/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 14040-156/3/2020. AV. 2020-03-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 14040-156/5/2021. AV. 2021-03-18 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 14040-156/9/2021. AV. 2021-11-15 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 14040-156/126/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 14040-156/127/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 14040-156/128/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
14040-156/3/2022.AV 2022-03-28 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 14040-156/1/2020. AV. 2020-03-25 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 14040-156/2/2020. AV. 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 14040-156/4/2020. AV. 2020-05-14 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 14040-156/11/2020. AV. 2020-11-19 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
14040-156/12/2020. AV. 2020-11-19 Összes