Adatvédelmi nyilvántartás

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.
Fiser Attila
r. alezredes
fisera@nograd.police.hu
+36(32)411-255 BM: (31)35-99

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 12000-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 12000-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 12000-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 12000-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 12000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 12000-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 12000-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 12000-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 12000-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 12000-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 12000-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 12000-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 12000-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 12000-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 12000-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 12000-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 12000-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 12000-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 12000-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 12000-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 12000-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) JKR adatkezelés 12000/156/1/2020.AV 2020-02-25 Összes Belügyminisztérium
Budapest 1051 József Attila utca 2-4.

adatvedelem@bm.gov.hu
tel: +36-1-441-1000

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 12000-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 12000-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 12000-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 12000-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 12000-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 12000-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 12000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 12000-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 12000-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 12000-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 12000-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 12000-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 12000-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 12000-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 12000-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 12000-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 12000-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 12000-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 12000/156/8/2020.AV 2020-10-19 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 12000/156/9/2020.AV 2020-10-19 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 12000/156/2/2021.AV 2021-03-17 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 12000/156/1/2022.AV 2022-05-19 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 12000-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 12000-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 12000/156/10/2020.AV 2020-10-19 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 12000-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 12000-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 12000-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 12000-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 12000-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 12000-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 12000-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 12000-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 12000-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 12000-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 12000-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 12000-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 12000-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 12000-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 12000-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 12000-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 12000-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 12000-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 12000-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 12000-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 12000-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 12000-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 12000/156/7/2020.AV 2020-08-29 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 12000/156/11/2020.AV 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 12000/156/12/2020.AV 2020-10-26 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 12000/156/13/2020.AV 2020-10-26 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 12000-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 12000-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 12000-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 12000-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 12000-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 12000-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 12000-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 12000-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 12000-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 12000-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 12000-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 12000-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 12000-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 12000-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 12000-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 12000-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 12000-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 12000-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 12000-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 12000-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 12000-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 12000-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 12000-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 12000-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 12000-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 12000-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 12000-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 12000-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 12000-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 12000-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 12000-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 12000-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 12000-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 12000-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 12000-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 12000-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 12000-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 12000-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 12000-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 12000-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 12000-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 12000-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 12000-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 12000-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 12000-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 12000-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 12000-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 12000-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 12000-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes Salgótarján Rk., Balassagyarmat Rk., Pásztó Rk., Rétság Rk., Szécsény Rk., Bátonyterenye Rk.
Salgótarján Rákóczi út 40.
Fiser Attila r. alezredes
fisera@nograd.police.hu
06-32/411-255
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 12000-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 12000-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 12000-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 12000-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 12000-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 12000-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 12000-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 12000-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 12000-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 12000-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 12000-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 12000-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 12000-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 12000-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 12000-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 12000-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 12000-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 12000-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 12000-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 12000-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 12000-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 12000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 12000-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 12000-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 12000/156/1/2021.AV 2021-03-17 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 12000-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 12000-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 12000-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 12000-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 12000-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 12000-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 12000-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 12000-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 12000-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 12000-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 12000-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 12000-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 12000-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 12000-156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 12000-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 12000-156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 12000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 12000-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 12000-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 12000-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 12000-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 12000-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 12000-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 12000-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 12000-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 12000-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 12000-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes Katasztrófa Védelmi Szolgálat állománya is ellátásra kerül
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 12000-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 12000-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 12000-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 12000-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 12000-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 12000-156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 12000-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 12000-156/172/2018.AV 2018-05-25 2019-03-01 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 12000-156/173/2018.AV 2018-05-25 2019-03-01 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 12000-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 12000-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 12000-156/176/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 12000-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 12000-156/178/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 12000-156/179/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 12000-156/180/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 12000-156/181/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 12000-156/182/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 12000-156/183/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 12000-156/184/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 12000-156/185/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 12000-156/186/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 12000-156/187/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 12000-156/188/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 12000/156/5/2020.AV 2020-05-18 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 12000/156/6/2020.AV 2020-05-18 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 12000/156/3/2021.AV 2021-03-17 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 12000-156/4/2021. AV. 2021-11-15 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 12000-156/5/2021.AV 2021-11-17 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 12000/156/2/2020.AV 2020-05-18 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 12000/156/3/2020.AV 2020-05-18 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 12000/156/4/2020.AV 2020-05-18 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 12000/156/14/2020.AV 2020-11-13 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
12000/156/15/2020.AV 2020-11-13 Összes