Adatvédelmi nyilvántartás

Nagyatád Rendőrkapitányság

7500 Nagyatád, Zrínyi utca 7.
Horváthné Urbán Mónika
r. őrnagy
horvathneu@somogy.police.hu
+36(82)502-700/2009 BM: (23)20-09

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 14050-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 14050-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 14050-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 14050-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 14050-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 14050-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 14050-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 14050-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 14050-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 14050-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 14050-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 14050-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 14050-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 14050-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 14050-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 14050-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 14050-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 14050-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 14050-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 14050-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 14050-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 14050-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 14050-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 14050-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 14050-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 14050-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 14050-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 14050-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 14050-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 14050-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 14050-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 14050-156/10/2020. AV: 2020-10-21 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 14050-156/11/2020. AV. 2020-10-21 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 14050-156/4/2022.AV. 2022-04-06 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 14050-156/5/2022.AV. 2022-04-06 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 14050-156/6/2022.AV. 2022-04-06 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 14050-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 14050-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 14050-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 14050-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 14050-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 14050-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 14050-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 14050-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 14050-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 14050-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 14050-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 14050-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 14050-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 14050-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 14050-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 14050-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 14050-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 14050-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 14050-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 14050-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 14050-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 14050-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 14050-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 14050-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 14050-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 14050-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 14050-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 14050-156/148/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 14050-156/149/2018. AV 2018-06-07 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 14050-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 14050-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 14050-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 14050-156/2/2022.AV. 2022-03-28 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 14050-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 14050-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 14050-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 14050-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 14050-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 14050-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 14050-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 14050-156/1/2022.AV. 2022-03-28 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 14050-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 14050-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 14050-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 14050-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 14050-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 14050-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 14050-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 14050-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 14050-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 14050-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A vízi közlekedésben részt vevő utasok adatai 14050-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 14050-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 14050-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 14050-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 14050-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 14050-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 14050-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 14050-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 14050-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 14050-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 14050-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 14050-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 14050-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 14050-156/150/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 14050-156/6/2020. AV. 2020-06-16 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 14050-156/7/2020. AV. 2020-06-16 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 14050-156/8/2020. AV. 2020-06-19 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
14050-156/3/2022.AV. 2022-03-28 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 14050-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 14050-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 14050-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 14050-156/1/2021. AV 2021-03-17 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 14050-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 14050-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 14050-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 14050-156/158/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 14050-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 14050-156/9/2020. AV. 2020-10-21 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 14050-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 14050-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 14050-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 14050-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14050-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 14050-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 14050-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 14050-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 14050-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 14050-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 14050-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 14050-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14050-156/151/2018. AV. 2018-06-07 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 14050-156/152/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14050-156/153/2018. AV. 2018-06-07 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 14050-156/154/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 14050-156/155/2018. AV. 2018-06-07 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14050-156/12/2020. AV. 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14050-156/13/2020. AV. 2020-10-21 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 14050-156/14/2020. AV. 2020-10-21 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 14050-156/3/2021. AV. 2021-04-20 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 14050-156/4/2021.AV. 2021-04-20 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 14050-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 14050-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 14050-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 14050-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 14050-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 14050-156/3/2019.AV. 2019-09-16 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 14050-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 14050-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 14050-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 14050-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 14050-156/1/2019. AV. 2019-02-01 Összes
Személyügyi nyilvántartás 14050-156/156/2018. AV. 2018-06-07 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 14050-156/1/2020. AV. 2020-03-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 14050-156/2/2021. AV. 2021-03-17 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 14050-156/5/2021. AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 14050-156/2/2020. AV. 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 14050-156/3/2020. AV. 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 14050-156/4/2020. AV. 2020-05-15 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 14050-156/5/2020. AV. 2020-05-15 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 14050-156/15/2020. AV 2020-11-17 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
14050-156/16/2020. AV. 2020-11-17 Összes