Adatvédelmi nyilvántartás

Nagykőrös Rendőrkapitányság

2750 Nagykőrös, Kecskeméti u. 4.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem.pestmrfk@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13070/156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13070/156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13070/156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 13070/156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13070/156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 13070/156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13070/156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13070/156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13070/156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13070/156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13070/156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13070/156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 13070/156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13070/156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13070/156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 13070/156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 13070/156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 13070/156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13070/156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13070/156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 13070/156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 13070/156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13070/156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13070/156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13070/156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13070/156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13070/156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13070/156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13070/156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13070-156/131/2018.AV 2019-10-02 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13070-156/132/2018.AV 2019-10-02 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13070-156/152/2018.AV. 2022-04-21 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 13070-156/153/2018.AV. 2022-04-21 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 13070-156/154/2018.AV. 2022-04-21 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 13070/156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 13070/156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 13070/156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13070/156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13070/156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13070/156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13070/156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13070/156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13070/156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13070/156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13070/156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13070/156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13070/156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13070/156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13070/156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 13070-156/156/2018.AV. 2022-04-26 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 13070-156/157/2018.AV. 2022-04-26 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13070-156/155/2018.AV. 2022-04-26 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13070/156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13070/156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13070-156/151/2018.AV. 2022-03-31 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 13070/156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13070/156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13070/156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 13070/156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13070/156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 13070/156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 13070/156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 13070/156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13070-156/150/2018.AV. 2022-03-31 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 13070/156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13070/156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13070/156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13070/156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13070/156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13070/156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13070/156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13070/156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 13070-156/127/2018.AV 2018-08-15 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 13070/156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13070/156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 13070/156/143/2018.AV. 2021-03-29 Összes
Értesítési terv 13070-156/143/2018.AV. 2021-03-29 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 13070/156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 13070/156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 13070-156/123/2018.AV 2018-08-15 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 13070-156/124/2018.AV 2018-08-15 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 13070-156/125/2018.AV 2018-08-15 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 13070/156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 13070/156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13070/156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13070/156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13070/156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 13070/156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13070/156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13070/156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13070/156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 13070/156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 13070/156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 13070/156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 13070/156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 13070/156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 13070/156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 13070/156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 13070/156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 13070/156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 13070/156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 13070/156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 13070/156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 13070/156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 13070-156/126/2018.AV 2018-08-15 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 13070/156/139/2018.AV. 2020-09-03 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13070/156/140/2018.AV 2020-10-28 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13070/156/141/2018.AV 2020-10-28 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 13070-156/146/2018.AV. 2021-04-22 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13070/156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13070/156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13070/156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13070/156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13070/156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13070/156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13070/156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13070/156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13070/156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 13070/156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13070/156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13070/156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 13070/156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 13070/156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13070-156/129/2018.AV. 2019-08-07 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13070-156/158/2018.AV. 2022-05-05 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13070-156/159/2018.AV. 2022-05-05 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 13070/156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13070/156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13070/156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13070/156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13070/156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13070/156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13070/156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13070/156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13070/156/112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 13070/156/113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13070/156/114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 13070/156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 13070/156/116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 13070/156/117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 13070/156/118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 13070/156/119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13070/156/120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 13070-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 13070-156/122/2018.AV 2018-08-15 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13070-156/130/2018.AV 2019-08-07 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 13070-156/133/2018.AV 2019-10-11 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 13070/156/137/2018.AV. 2020-04-06 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 13070/156/136/2018.AV. 2020-04-06 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13070/156/144/2018.AV 2021-03-29 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13070-156/144/2018.AV. 2021-03-29 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 13070/156/134/2018.AV. 2020-03-22 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 13070/156/135/2018.AV 2020-03-22 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 13070/156/138/2018.AV 2020-05-13 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 13070/156/142/2018.AV Összes