Adatvédelmi nyilvántartás

Nagykanizsai Rendőkapitányság

8800 Nagykanizsa, Király u. 49.
Dr. Erőss Péter
r. alezredes
erossp@zala.police.hu
+36(92)311-510/20-14 BM: (26)20-14

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 20030/156-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 20030/156-2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 20030/156-3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 20030/156-4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 20030/156-5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 20030/156-6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 20030/156-8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 20030/156-9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 20030/156-10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 20030/156-11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 20030/156-12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 20030/156-13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 20030/156-14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 20030/156-15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 20030/156-16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 20030/156-17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 20030/156-18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 20030/156-7/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 20030/156-19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 20030/156-20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 20030/156-21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 20030/156-22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 20030/156-23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 20030/156-24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 20030/156-25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 20030/156-26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 20030/156-27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 20030/156-28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 20030/156-29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 20030/156-30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 20030/156-31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 20030/156-32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 20030/156-33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 20030/156-34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 20030/156-35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 20030/156-36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 20030/156-37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 20030/156-38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nagykanizsa 20030/156-39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Letenye 20030/156-40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Zalakaros 20030/156-41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Galambok 20030/156-42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Garabonc 20030/156-43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Zalakomár 20030/156-44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Balatonmagyaród 20030/156-45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Zalaszentbalázs 20030/156-46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Hahót 20030/156-47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Gelse 20030/156-48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Felsőrajk 20030/156-49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Becsehely 20030/156-50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bánokszentgyörgy 20030/156-51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 20030/156-52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 20030/156-53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 20030/156-54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 20030/156-55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 20030/156-56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 20030/156-58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 20030/156-59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 20030/156-60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 20030/156-61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 20030/156-62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 20030/156-63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 20030/156-64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 20030/156-65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 20030/156-66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 20030/156-67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 20030/156-68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 20030/156-69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 20030/156-70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 20030/156-57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 20030/156-71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 20030/156-72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 20030/156-73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 20030/156-74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 20030/156-75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 20030/156-76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 20030/156-77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 20030/156-78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 20030/156-80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 20030/156-79/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 20030/156-81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 20030/156-82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 20030/156-83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 20030/156-84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 20030/156-85/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 20030/156-86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 20030/156-87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 20030/156-88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 20030/156-89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 20030/156-90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 20030/156-91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 20030/156-92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 20030/156-93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 20030/156-94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 20030/156-95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 20030/156-96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 20030/156-97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 20030/156-98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 20030/156-99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 20030/156-100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 20030/156-101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 20030/156-102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 20030/156-103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 20030/156-104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 20030/156-105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 20030/156-106/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 20030/156-107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 20030/156-108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 20030/156-109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 20030/156-112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 20030/156-113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 20030/156-114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 20030/156-115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 20030/156-116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 20030/156-110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 20030/156-111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 20030/156-117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 20030/156-118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 20030/156-119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 20030/156-120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 20030/156-121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 20030/156-122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 20030/156-123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 20030/156-124/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 20030/156-125/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 20030/156-126/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 20030/156-127/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 20030/156-128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 20030/156-129/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 20030/156-130/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 20030/156-131/2018.AV. 2018-05-25 Összes