Adatvédelmi nyilvántartás

Nyírbátor Rendőrkapitányság

4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2-4.
dr. Nagy Dóra

nagydora@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15060-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 15060-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 15060-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 15060-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15060-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15060-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 15060-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15060-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 15060-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 15060-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 15060-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 15060-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 15060-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 15060-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 15060-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15060-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése 15060-156/1/2019. AV. 2019-01-02 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 15060-156/2/2020.AV. Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 15060-156/7/2020.AV. Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 15060-156/1/2021.RAV. 2021-04-12 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 15060-156/2/2021.RAV. 2021-04-12 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 15060-156/3/2021.RAV. 2021-04-12 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 15060-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 15060-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 15060-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 15060-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 15060-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 15060-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 15060-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 15060-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nyírgyulajban 15060-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Pócspetri 15060-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Máriapócs 15060-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 15060-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 15060-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 15060-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 15060-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 15060-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 15060-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 15060-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 15060-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 15060-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 15060-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 15060-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 15060-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 15060-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 15060-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 15060-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15060-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 15060-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 15060-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 15060-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 15060-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 15060-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 15060-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 15060-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 15060-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 15060-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 15060-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 15060-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 15060-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 15060-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 15060-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 15060-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 15060-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 15060-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 15060-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 15060-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 15060-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 15060-156/5/2021.RAV. 2021-04-12 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 15060-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 15060-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 15060-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 15060-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 15060-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 15060-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 15060-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 15060-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 15060-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 15060-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 15060-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 15060-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 15060-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 15060-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 15060-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 15060-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 15060-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 15060-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 15060-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 15060-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 15060-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 15060-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 15060-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 15060-156/6/2020.AV. Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 15060-156/6/2021.RAV. 2021-04-19 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 15060-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 15060-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 15060-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 15060-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 15060-156/2/2019. AV. 2019-01-02 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 15060-156/3/2019.AV. 2019-10-01 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 15060-156/1/2020.AV. Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 15060-156/4/2021.RAV. 2021-04-12 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 15060-156/7/2021.RAV. 2021-09-20 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 15060-156/9/2021.RAV. Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 15060-156/3/2020.AV. Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 15060-156/4/2020.AV. Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 15060-156/5/2020.AV. Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 15060-156/8/2020.AV. Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
15060-156/9/2020.AV. Összes