Adatvédelmi nyilvántartás

Püspökladány Rendőrkapitányság

4150 Püspökladány, Baross u. 2.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 09070-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09070-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 09070-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09070-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 09070-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09070-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09070-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 09070-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 09070-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09070-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09070-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 09070-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09070-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09070/156/1/2020. AV. 2020-01-07 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09070/156/1/2020 AV 2020-01-07 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 09070-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09070-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 09070-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09070-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 09070-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09070-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09070-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 09070-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 09070-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09070-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09070-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09070-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 09070-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09070-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 09070-156/6/2020. AV. 2020-10-19 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 09070/156/2/2021.AV. 2021-03-23 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 09070/156/4/2022.AV. 2022-04-12 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 09070/156/4/2022.AV. Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 09070-156/116/2018.AV 2018-10-02 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 09070-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09070-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 09070-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09070/156/93/2018.A.V. 2019-05-25 2019-02-01 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09070/156/3/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 09070/156/5/2021.A.V. 2021-09-06 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09070/156/6/2021.AV. 2021-11-15 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 09070-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 09070-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 09070-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 09070-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 09070-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 09070-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09070-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 09070-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 09070-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Püspökladány 09070-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Biharnagybajom 09070-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bihartorda 09070-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szerep 09070-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 09070-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 09070-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09070-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 09070-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 09070-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 09070-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09070-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 09070-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 09070-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 09070-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 09070-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 09070-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 09070-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 09070-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 09070-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 09070-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09070-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 09070-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 09070-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09070-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 09070/156/2/2022.AV. 2022-03-30 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 09070-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 09070-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 09070-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 09070-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 09070-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 09070/156/1/2022.AV. 2022-03-30 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési eljárás 09070-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 09070-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 09070-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 09070-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 09070-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 09070-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 09070-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 09070-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 09070-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 09070-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 09070-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 09070-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 09070/156/1/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 09070-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 09070-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 09070-156/7/2020. AV 2020-10-19 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 09070-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 09070-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 09070-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 09070-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 09070-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09070-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 09070-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09070-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09070-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 09070-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 09070-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 09070-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 09070-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 09070-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 09070-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 09070-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 09070-156/5/2020.AV 2020-08-29 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása a 09070-156/8/2020. AV. 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09070-156/9/2020. AV. 2020-10-19 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 09070/156/4/2021.A.V. 2021-04-21 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 09070-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 09070-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 09070-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 09070-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 09070-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 09070156/3/2020. AV 2020-04-09 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 01070-156/2/2020. AV 2020-04-09 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 09070/156/4/2020.AV. 2020-05-14 Összes