Adatvédelmi nyilvántartás

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4-6
dr. Bálint Edina Ida
rendvédelmi alkalmazott
adatvedelem.pestmrfk@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-528

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 13000-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13000-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 13000-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 13000-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13000-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13000-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13000-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13000-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 13000-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 13000-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 13000-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrattasék, összekötőtisztek nyilvántartása 13000-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13000-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 13000-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13000-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13000-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13000-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13000-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13000-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13000-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 13000-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 13000-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 13000-156/160-1/2018. AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13000-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 13000-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 13000-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 13000-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13000-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13000-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 13000-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 13000-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 13000-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 13000-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13000-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13000-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13000-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13000-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13000-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13000-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13000-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 13000-156/159/2018.AV. 2019-08-07 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 13000-156/175/2018.AV. 2020-11-12 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 13000-156/176/2018.AV. 2020-11-12 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13000-156/194/2018.AV. 2022-05-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 13000-156/195/2018.AV. 2022-05-11 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 13000-156/196/2018.AV. 2022-05-11 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 13000-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 13000-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13000-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13000-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13000-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 13000-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13000-156/150/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 13000-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13000-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 13000-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13000-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 13000-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13000-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 13000-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13000-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13000-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13000-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 13000-156/166/2018.AV 2020-03-26 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13000-156/193/2018.AV. 2022-05-11 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 13000-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 13000-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 13000-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13000-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13000-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13000-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13000-156/192/2018.AV. 2022-05-11 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 13000-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13000-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13000-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13000-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 13000-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13000-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 13000-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 13000-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 13000-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13000-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 13000-156/1/2019.AV 2019-01-29 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 13000-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 13000-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 13000-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13000-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 13000-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 13000-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 13000-156/182/2018.AV. 2021-08-04 Összes
Értesítési terv 13120-156/1/2021.AV. 2021-04-06 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 13000-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 13000-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 13000-156/3/2019.AV 2019-01-29 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 13000-156/177/2018.AV. 2020-11-12 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 13000-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 13000-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13000-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13000-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 13000-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 13000-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13000-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 13000-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13000-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13000-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13000-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 13000-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 13000-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 13000-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 13000-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 13000-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 13000-156/151/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 13000-156/152/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 13000-156/153/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 13000-156/154-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 13000-156/155/2018.AV. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 13000-156/156/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 13000-156/157/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 13000-156/4/2019.AV 2019-01-29 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 13000-156/174/2018.AV. 2020-09-10 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13000-156/178/2018.AV. 2020-11-12 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13000-156/178/2018.AV. 2020-11-12 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13000-156/179/2018.AV. 2020-11-12 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 13000-156/180/2018.AV. 2020-11-12 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13000-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13000-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 13000-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 13000-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 13000-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13000-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 13000-156/103-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13000-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13000-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13000-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13000-156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 13000-156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13000-156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 13000-156/110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 13000-156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13000-156/112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 13000-156/113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 13000-156/114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 13000-156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 13000-156/116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 13000-156/117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13000-156/118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13000-156/119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 13000-156/120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 13000-156/121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 13000-156/122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 13000-156/123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 13000-156/124/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 13000-156/125/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13000-156/160/2018.AV. 2019-08-07 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 13000-156/190/2018.AV. 2021-11-04 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13000-156/97-1/2018.AV. 2021-12-08 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 130000-156/197/2018.AV. 2022-05-11 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13000-156/198/2018.AV. 2022-05-11 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 13000-156/126/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 13000-156/127/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13000-156/128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13000-156/129/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13000-156/130/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13000-156/131/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 13000-156/132/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13000-156/133/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 13000-156/134/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13000-156/135/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13000-156/136/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 13000-156/137/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13000-156/138/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13000-156/139/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 13000-156/140/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 13000-156/141/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 13000-156/142/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13000-156/143/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 13000-156/144/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 13000-156/145/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 13000-156/146/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 13000-156/147/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 13000-156/148/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13000-156/149/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 13000-156/2/2019.AV 2019-01-29 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13000-156/161/2018.AV. 2019-08-07 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 13000-156/162/2018.AV 2019-09-03 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 13000-156/163/2018.AV 2019-09-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13000-156/183/2018.AV. Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13120-156/5/2021.AV. 2021-04-06 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 13000-156/191/2018.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 13000/156-164/2018.AV 2020-03-20 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 13000/156-165/2018.AV 2020-03-20 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 13000/156/170/2018. AV 2020-05-14 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 13000/156/181/2018.AV. 2020-11-17 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közrendvédelmi bírság 13000/156/171/2018. AV 2020-06-10 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 13000-156/172/2018. AV 2020-06-11 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 13000-156/173/2018. AV 2020-06-11 Összes