Adatvédelmi nyilvántartás

Ráckeve Rendőrkapitányság

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 22.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem.pestmrfk@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 13080-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 13080-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 13080-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13080-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 13080-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 13080-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13080-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13080-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 13080-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13080-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 13080-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 13080-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrattasék, összekötőtisztek nyilvántartása 13080-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13080-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 13080-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13080-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13080-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13080-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13080-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13080-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13080-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 13080-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 13080-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13080-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13080-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13080-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13080-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 13080-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 13080-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 13080-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13080-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13080-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 13080-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 13080-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 13080-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 13080-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13080-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Közigazgatási Hatósági Szolgálat Call Centerébe érkező telefonhívások rögzítése 13080-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13080-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13080-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13080-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13080-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13080-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13080-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13080-156/231-1/2018.AV. 2022-04-22 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 13080-156/232-1/2018.AV. 2022-04-22 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 13080-156/233-1/2018.AV. 2022-04-22 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 13080-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 13080-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 13080-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 13080-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13080-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 13080-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13080-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13080-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13080-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13080-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 13080-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 13080-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13080-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 13080-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13080-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13080-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 13080-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13080-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 13080-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13080-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13080-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 13080-156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13080-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 13080-156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13080-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 13080-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 13080-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 13080-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13080-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 13080-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13080-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 13080-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 13080-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13080-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13080-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13080-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13080-156/229-1/2018.AV. 2022-04-05 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 13080-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 13080-156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 13080-156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13080-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13080-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 13080-156/176/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13080-156/178/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 13080-156/179/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 13080-156/180/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 13080-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13080-156/228-1/2018.AV. 2022-04-05 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 13080-156/181/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 13080-156/182/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13080-156/183/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13080-156/184/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13080-156/185/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13080-156/186/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13080-156/188/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13080-156/189/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 13080-156/190/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 13080-156/191/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 13080-156/192/2018.AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 13080-156/193/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13080-156/194/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13080-156/195/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 13080-156/227-1/2018.AV. 2022-04-05 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 13080-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 13080-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 13080-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13080-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 13080-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 13080-156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 13080-156/221-1/2018.AV. 2021-03-29 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 13080-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 13080-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 13080-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 13080-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13080-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13080-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13080-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 13080-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13080-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13080-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13080-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 13080-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 13080-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 13080-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 13080-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 13080-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 13080-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági papír behozatali engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás adása Budapest Főváros Kormányhivatala részére 13080-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 13080-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 13080-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 13080-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 13080-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 13080-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 13080-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 13080-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 13080-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 13080-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 13080-156/212-1/2018.AV. 2020-09-01 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 13080-156/224-1/2018.AV. 2021-04-26 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 13080-156/225-1/2018.AV 2021-04-26 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13080-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13080-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 13080-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 13080-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 13080-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13080-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 13080-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13080-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13080-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13080-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13080-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 13080-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13080-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 13080-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 13080-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 13080-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13080-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 13080-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 13080-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 13080-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 13080-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 13080-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13080-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13080-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 13080-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 13080-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 13080-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 13080-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 13080-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 13080-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13080-156/202/2018.AV 2019-08-07 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13080-156/234-1/2018.AV. 2022-05-09 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13080-156/235-1/2018.AV. 2022-05-09 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 13080-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 13080-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 13080-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13080-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13080-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13080-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 13080-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13080-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 13080-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13080-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 13080-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13080-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13080-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13080-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13080-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 13080-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 13080-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 13080-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13080-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 13080-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 13080-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 13080-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 13080-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 13080-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13080-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 13080-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13080-156/203/2018.AV 2019-08-07 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 13080-156/206/2018.AV 2019-10-11 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13080-156/2020-1/2018.AV. 2021-03-29 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 13080-156/223-1/2018.AV. 2021-03-29 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
13080-156/230-1/2018.AV. 2022-04-05 Összes